Noodhulp

Noodhulp ondersteuning vanuit Bethel

 

Vanuit de hele wereld horen we verhalen dat er grote hongersnoden dreigen omdat mensen niet meer konden werken door de lockdown. Vele zendingswerkers zijn op deze nood ingesprongen om de armste van de armen te helpen. Soms met gevaar om zelf ook ziek te worden. Om ‘onze’ zendingswerkers daarin te helpen, hebben we, als gemeente, hen gevraagd hoe we kunnen  ondersteunen. Zo mochten we zendingswerkers in Ethiopië, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten, Pakistan en India ondersteunen in hun werk.

Meer informatie : 2020-09 noodhulpbrief voor zendingsnieuws