Zending

In woord en daad actief betrokken bij het brengen van Gods Koninkrijk in deze wereld.

De Bethelgemeente is in woord en daad actief betrokken bij het brengen van Gods Koninkrijk in deze wereld in afhankelijkheid van God. Sinds 2013 is er een focus in het zendingsbeleid op het 10/40-raam: het gebied in de wereld met de minst bereikte volken en de meeste armoede. Hierop is het aannamebeleid voor lange termijn-uitzending aangepast. Dit betekent dat gemeenteleden die een verlangen hebben om lange termijn de zending in te gaan, een intensievere begeleiding krijgen en meer voorbereid zullen moeten worden. Tevens heeft Bethel een voorkeur in zendingsorganisaties waarmee gemeenteleden uitgezonden kunnen worden.

Ondersteuning

Tien procent van de vaste bijdragen van de gemeenteleden wordt rechtstreeks aan zendingswerk besteed. Zendingswerk is teamwerk. Elke long term- en short term-werker wordt op diverse terreinen ondersteund door een groep van betrokken mensen. De Bethelgemeente wil dat haar werkers zich zo goed mogelijk voorbereiden op vertrek en zal ook tijdens de uitzending en na afloop een goede begeleiding bieden. De gemeente werkt hierin nauw samen met de zendende organisaties waar de werkers bij aangesloten zijn. Hoe wordt Gods Koninkrijk in deze wereld gebracht? In de eerste plaats natuurlijk door God zelf! Wij helpen zo goed mogelijk mee door werkers uit te zenden om op allerlei manieren en plaatsen Jezus te vertegenwoordigen.

Long termers

Ongeveer 10 werkers (alleen, echtpaar of familie) zijn long term door de Bethelgemeente uitgezonden in Nederland of verder weg in het buitenland. De Bethelgemeente ondersteunt al haar werkers met raad en daad, financiën en het onderhouden van een goed netwerk door de verbondenheid van de werkers met verschillende huiskringen.

Enkele zendingswerkers zijn, om veiligheidsredenen, niet op deze website vermeld.

Short term-werkers en Short Term Projects

Naast de long term-werkers kennen we de short termers en Short Term Projects (STP).

Informatie over de verschillende long term (op naam/eigen pagina’s) en short term-werkers of over STP is te vinden via de kopjes, links op deze pagina.

Zendingsnieuws

Wekelijks brengen wij een digitale nieuwsbrief uit waarmee we de gemeente met alle nieuws, gebedspunten en andere belangrijke zaken op de hoogte houden. Wilt u betrokken blijven bij Zending en deze nieuwsbrief ook iedere week in uw inbox ontvangen? Registreert u zich als gebruiker van Mijn Bethel, dan zult u in de linkerkolom onderaan een kopje ’Aanmelden Zendingsnieuws’ zien waar u zich kunt inschrijven.

Terug naar Home Mijn Bethel