Vrijwilligerswerk

Op zoek naar een bediening?  Advies nodig waar je je zou kunnen inzetten?

Wij geloven dat God voor iedere gelovige een plan heeft in Zijn Koninkrijk. Het beleid van de gemeente is er daarom op gericht, dat iedere gelovige voor zover mogelijk een bediening heeft binnen het gemeentewerk.

Die bediening dient zoveel mogelijk te passen bij de geestesgaven en talenten die je van de Heer ontvangen hebt, en aan te sluiten bij je persoonlijke stijl, verlangen en omstandigheden. Het is belangrijk dat iedere vrijwilliger zijn bediening met passie en plezier kan uitvoeren: God enthousiast dienen op jouw unieke wijze.

Ben jij op zoek naar een passende bediening in onze gemeente? Klik hiernaast op de verschillende taakgroepen om een idee te krijgen wat er zoal te doen is. Het Bethel Bedieningen Bureau is beschikbaar voor adviesgesprekken om jou te helpen een passende bediening te vinden. We nodigen je uit voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Stuur een mail naar bbb@bethel.nl of vul het reactieformulier hieronder meteen in.
We nemen binnen twee weken contact met je op.

Reactieformulier BBB

Ja, ik wil graag een bemiddelingsgesprek.

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Functienaam vermelden
  • (eventueel mobiel nummer)
  • Wanneer kunnen we het beste contact opnemen?

 

 

Terug naar Home Mijn Bethel