Overleden 2015 en 2016

Op deze pagina staat alle informatie van de overlijdens binnen de Bethelgemeente in de jaren 2015 en 2016.  Klik hier voor informatie over overlijdens in 2017 en 2018.


Br. Jan Drogt

Op woensdagochtend 28 december 2016 is Jan Drogt overleden, in de leeftijd van 73 jaar.

Jan was al een lange tijd ziek omdat er in 2012 kanker bij hem werd geconstateerd. Ondanks slechte medische vooruitzichten heeft hij nog een goede en stabiele tijd van God gekregen. De afgelopen weken ging zijn situatie echter snel achteruit waarna hij is Thuisgekomen bij God in de Hemel.

‘Als je maar lang genoeg gewoon blijft, dan word je vanzelf bijzonder’. Deze uitspraak past goed bij het karakter van Jan. Hij zette zichzelf niet op de voorgrond en vond zichzelf een gewone man en christen, maar voor velen was hij bijzonder en is hij van grote betekenis geweest. Zo was hij echt een familieman en koos hij ervoor om hen waar mogelijk alle aandacht, liefde en zorg te geven. Daarnaast heeft hij binnen onze gemeente ook een grote bijdrage geleverd aan het videoteam en later bij het tiener- en jeugdwerk. Ondanks zijn leeftijd voelde hij zich bij deze doelgroep thuis. Zijn persoonlijke betrokkenheid werd daar dan ook bijzonder gewaardeerd.

Jan was ook een diepgelovige man. Ondanks de slechte medische vooruitzichten koos hij ervoor om in alles op God te vertrouwen. Op een wonderlijke manier heeft hij dan ook nog veel langer geleefd dan de artsen hadden voorspeld. Hij was hier dankbaar voor en zag Gods leiding in alles wat er gebeurde. De week voor het overlijden was hij rustig en vredig. Hij ervoer geen enkele angst of onzekerheid omdat hij wist waar hij naar toe zou gaan.

Naast het verdriet en gemis overheerst er bij Tiny en de (klein)kinderen hetzelfde gevoel van dankbaarheid. Ze zijn God dankbaar voor alles wat Hij aan Jan en hen heeft gegeven. Daarom zal er, voorafgaand aan de begrafenis, een dankdienst plaatsvinden op maandagmiddag 2 januari 2017 om 13.15 uur in de Fonteinzaal van Bethel. Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. Na de dankdienst zal Jan begraven worden op de bijzondere begraafplaats Harkema-Opeinde.

Correspondentieadres: Raadhuisplein 130, 9203 EC Drachten


Zr. Geertje de Vegt

Op 20 december is Geertje de Vegt overleden. Ze is 85 jaar oud geworden.

In de zomer van dit jaar is Geertje opgenomen in het ziekenhuis omdat haar lichamelijke toestand verslechterde. Een aantal maanden later is ze verhuisd naar verpleeghuis Bertilla. Daar heeft ze nog een stabiele en goede tijd gehad, ondanks dat de artsen er ook rekening mee hielden dat dit zo maar kon veranderen. Afgelopen dinsdagmorgen ging ze snel achteruit waarna ze aan het einde van de middag Thuis is gekomen bij haar Hemelse Vader.

Geertje is in 1993 gedoopt en lid geworden van Bethel. In al deze jaren is ze actief betrokken geweest bij onze gemeente. Zo is ze onderdeel geweest van verschillende huiskringen en was ze jarenlang vrijwilligster in het pastoraat. Een jaar geleden heeft ze nog met veel plezier een Alpha cursus voor senioren gevolgd. Ze was ook een trouwe bezoekster van de Jeugd van Vroeger. De laatste tijd lukte het haar niet meer om de zondagse diensten te bezoeken, maar ze volgde de diensten via de computer en probeerde op deze manier betrokken te blijven.

Geertje heeft jarenlang gewerkt als verpleegster in ziekenhuis Nij Smellinge in Drachten. Later is ze zelfs nog een tijdlang hoofdzuster van de kinderafdeling geweest. Ze was een liefdevolle en zorgzame vrouw met een eerlijk en authentiek geloof in God.

Laten we als gemeente met gebed rondom de familie staan.

De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op zaterdagmorgen 24 december om 10.00 uur in de Fonteinzaal van de Bethelgemeente. Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. Na de dienst zal Geertje in besloten kring begraven worden.

Correspondentieadres: Fam. Van der Veen, Gjalt de Jongstraat 2 , 9204 LH Drachten


Br. Jitze de Wilde

jitze-de-wildeAfgelopen zaterdag 26 november is Jitze de Wilde op 63-jarige leeftijd overleden.

In 2000 heeft hij Haakje leren kennen via gezamenlijke vrienden. Drie jaar lang hobbelde Jitze heen en weer van Drachten naar Leek. Op 20 november 2003 zijn ze getrouwd. In deze periode van geluk kwam een droevige tijd waarin zijn broer ‘Teade’ kwam te overlijden. Een dieptepunt in zijn leven… Niet wetende dat hem jaren later hetzelfde zou overkomen…

Jitze was iemand waar zijn collega`s van zeiden: als iedereen was als Jitze, zou de wereld er heel anders uit zien. Tijdens zijn ziekte zei hij ook niet: waarom moet mij dit overkomen, maar juist de andere kant: waarom ik niet. 

In april van dit jaar begonnen de klachten met rugpijn. Na vele onderzoeken heeft hij op 7 oktober j.l. het verschrikkelijke nieuws te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. De doctoren vertelde hem dat hij ‘uitgezaaide longkanker’ had. Op dat moment stortte zijn wereld in, wetende dat hij niet meer lang te leven zou hebben. Hij raakte in een diep dal, waarin hij steun zocht in zijn geloof in Jezus Christus en rust ervaarde. Psalm 23 was dan ook echt een steun voor hem. Na een periode van strijd heeft hij zich overgegeven aan God.

Laten wij als gemeente in liefde en met gebed rond zijn vrouw en kinderen staan.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op donderdag 1 december om 13.30 uur in de Bethelkerk. Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de Bethelkerk. Na de dienst wordt Jitze in besloten kring begraven op begraafplaats Slingehof te Drachten.

Correspondentie adres: ’t Stap 7, 9201 AJ Drachten


Br. Bertus Moddejonge

bertus-moddejongeOp zaterdag 26 november j.l. is Bertus Moddejonge op 82-jarige leeftijd overleden.

Velen kennen Bertus, zijn vrouw Anneke en hun dochter Raquel. In de kerk zaten zij bij binnenkomst altijd op hun vaste plek, op de eerste rij van het tweede vak.

De afgelopen 10 jaar genoot Bertus geen goede gezondheid en is hij 18 keer opgenomen geweest in het ziekenhuis voor diverse behandelingen en operaties. Hoewel de lichamelijke vooruitzichten steeds slecht waren, hebben ze de afgelopen 10 jaar ervaren als een toegift van God.

In 1984 kwam Bertus op bijzondere wijze tot levend geloof. Doordat hij een zeer ernstige vorm van geelzucht kreeg en in het ziekenhuis werd opgenomen, vertelden de doctoren hem dat slechts een zeer klein percentage patiënten met deze vorm van ziekte het er levend vanaf zouden brengen. Het feit dat hij mogelijk zou komen te overlijden bracht hem bij de vraag: “Ben ik wel behouden?” In een flits zag hij heel zijn leven aan hem voorbij gaan en besefte hij dat het antwoord negatief was.
Daarop besloot hij in het ziekenhuis de naam van de Here aan te roepen en vroeg hij aan God hoe hij behouden zou kunnen worden. Op dat moment gaf God hem een bijzondere openbaring vanuit de hemel. Wat hem toen overkwam was voor hem met geen pen te beschrijven, zoals hij dat zelf verwoordde. Deze ervaring van God had zo’n impact op Bertus, dat hij vanaf dat moment als een totaal veranderd mens verder door het leven zou gaan. Niet alleen wist hij door deze aanraking dat hij door genade behouden was en door Zijn hemelse Vader als een geliefd kind van God verder door het leven mocht gaan, maar ook dat zijn focus een ommekeer van 180 graden gemaakt had. Hij had nog maar één verlangen: De rest van mijn leven wil ik de weg van God gaan in plaats van mijn eigen weg.

Op mijn vraag waarover de voorganger in de dankdienst voor zijn leven zou moeten spreken, was zonder verder na te denken het antwoord: “Bedenkt de dingen die boven zijn”. Velen hebben Bertus gekend als broeder, vriend, oudste (in een vorige gemeente), kringleider en als een geestelijk vader bij wie je terecht kon voor hulp. Kenmerkend voor Bertus was: Dankbaar zijn voor wat God ons in Zijn Zoon, Jezus Christus, geschonken heeft en voor wie God voor ons wil zijn. Niet je problemen groot maken bij God, maar door je problemen heen vertellen hoe groot onze God is.

Laten we als gemeente rondom Anneke en Raquel gaan staan. De dankdienst voor Bertus zijn leven wordt gehouden op vrijdag 2 december a.s. om 12.30 uur in de Fontein van de Bethelgemeente. Aansluitend vindt in besloten kring de begrafenisplechtigheid plaats op de begraafplaats “De Slingerhof” in Drachten. Vanaf 11.30 tot 12.15 uur is er gelegenheid om Anneke en Raquel te condoleren.

Correspondentieadres: Wimerts 61, 9204 GS Drachten


Zr. Geertje Staphorsius-Haverkamp

2016-11-22-zr-geertje-staphorsiusOp 17 november 2016 is Geertje Staphorsius-Haverkamp overleden. Zij is 86 jaar geworden. Vorig weekend werd ze nog opgenomen in het ziekenhuis, na een korte behandeling kwam ze zondag weer thuis. Daarna ging het snel achteruit en is ze donderdagmorgen rustig overleden.

Geertje was lid van onze gemeente. In haar goede jaren was ze dan ook een trouw bezoeker van de erediensten. Al vele jaren behoorde ze bij de langdurige zieken. Daardoor werd de band met de gemeente ook losser, dat deed haar verdriet. Geertje kwam al vele jaren niet meer buiten, als ze al buiten kwam was het richting ziekenhuis, Marrewijk, Bertilla.

Daar haar lichamelijke situatie zorgelijk was kon ze niet meer zelfstandig wonen. Ze woonde naast Corrie Riemersma en waren al 39 jaar vriendinnen. Ze is toen bij Corrie ingetrokken en daar heeft ze haar laatste jaren geleefd.

Met het overlijden van Geertje heeft haar dochter geen ouders meer. Laten wij als gemeente haar kind, kleinkinderen, achterkleinkinderen en Corrie dragen in onze gebeden.

Dinsdagmiddag 22 november om 13.30 uur is de afscheidsdienst in de Bethel. Daarna zal Geertje worden begraven op de Zuider begraafplaats. Vanaf 13.00 uur is er gelegheid tot condoleren.


Br. Rint Henstra

rint-henstraOp 17 november is zeer plotseling Rint Henstra overlijden. Hij is maar 45 jaar geworden. Zeer waarschijnlijk in hij in zijn slaap aan inwendige bloedingen overleden. Zijn familie trof hem levenloos aan in zijn huis, nadat ze bij hem gingen kijken omdat ze geen contact meer met hem konden krijgen. Hij was waarschijnlijk al een dag eerder overleden.

Rint was een alleenstaande man en woonde in Surhuisterveen. Hij was de eigenaar van een accountantskantoor in Burgum en hij hielp dan ook veel gemeenteleden met de administratie. Hij was al een lange tijd lid van Bethel en heeft in al die jaren verschillende dingen in onze gemeente gedaan. Zo heeft hij een aantal jaren de financiële administratie van de gemeente gedaan. Ook is hij betrokken geweest bij het pastoraat en zong hij jaren geleden mee in het koor. Dit seizoen volgde hij de gebedscursus van onze gemeente.

Rint had een rotsvast vertrouwen in God. Hij putte veel steun uit zijn geloof. Hij had altijd zijn Bijbel bij zich en in zijn huis stonden veel kaartjes met bemoedigende Bijbelteksten.

Het overlijden komt volledig onverwacht en is dan ook een zeer grote schok voor zijn ouders, broer en zussen. Laten we met gebed rondom deze familie staan.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 24 november 2016 om 13.30 uur in Bethel. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid om de familie schriftelijk te condoleren. Na de dienst zal Rint in besloten kring begraven worden.

Correspondentieadres: Familie Henstra, dr. Van Kammenstraat 14, 9231 EH Surhuisterveen


Zr. Anneke Clingeborg-Knoop

foto-annekeOp 12 november 2016 is Anneke Clingeborg-Knoop overleden. Ze is 72 jaar geworden. Een aantal maanden geleden kreeg Anneke te horen dat ze medisch gezien ongeneeslijk ziek was. Haar situatie is sinds die tijd vrij stabiel gebleven, maar een aantal weken geleden verslechterde haar situatie snel. Op zaterdagmorgen is ze rustig overleden en Thuis gekomen bij God.

Anneke was al een lange tijd lid van onze gemeente. In 1997 is ze in onze gemeente gedoopt. Anneke had een groot hart voor evangelisatie. Jarenlang is ze betrokken geweest bij een evangelisatie bus waarmee ze naar houseparty’s gingen om daar iets over de liefde van God te delen. Ze schaamde zich er niet voor om over God te spreken. Ze deelde het evangelie met iedereen die het maar wilde horen. Naast evangelisatie voelde ze zich bewogen voor mensen met problemen of verslavingen. Ze heeft onder prostituees gewerkt om hen te helpen, maar heeft ook veel mensen in huis gehaald om een aantal maanden voor hen te zorgen.

Laten we als gemeente bidden voor haar kinderen en kleinkinderen, maar in het bijzonder ook voor haar vriend Arnold Bakker die ook lid van onze gemeente is.

Op donderdag 17 november 2016 zal Anneke in besloten kring begraven worden.

Correspondentieadres: Zwinglistraat 22, 9746 BH Groningen


Zr. Grietje de Boer-Uitterdijk

grietje-de-boer-uitterdijkAfgelopen zaterdag 5 november is Grietje de Boer-Uitterdijk overleden, ze is 86 jaar geworden. Nadat ze vorige maand geopereerd was en enkele weken in het ziekenhuis had gelegen, was er geen verdere behandeling meer mogelijk.

Grietje werd geboren op 21 december 1929 te Wouterswoude. Zij leefde op de boerderij samen met haar broer in een mooie landelijke omgeving. In 1949 is ze getrouwd met Klaas de Boer. Ze kregen vier dochters en twee zonen. Moeder Grietje was een echte doorzetter, ze stond altijd klaar voor haar gezin. Ze was ook een heel sociaal type, hun huis was een open huis waar je altijd welkom was.

Het verdriet is ook haar niet bespaard. In december 1987 is haar man overleden. Ze moest toen haar weg zonder haar maatje vervolgen, opnieuw de weg vinden, ze heeft dat gedaan met Jezus als de Goede Herder. Van die Goede Herder zong ze graag, vandaar dat ze lid was van het koor “Uit het hart”. Een gedreven vrouw, soms erg pittig maar tegelijk vol humor. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren een bron van vreugde voor haar.

Een vrouw die ook wel een beetje onrustig was, vaak verhuizen, ze nam dan net als Abraham haar tent op ging op weg. Nu heeft ze rust gevonden in het Huis van de Vader met zijn vele woningen.

De dankdienst voor haar leven is donderdagmiddag 10 november om 13:30 uur in de Fonteinzaal in Bethel. Vanaf 13:00 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. Na afloop van de dienst vindt de begrafenis plaats op de Zuiderbegraafplaats aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten.

Correspondentieadres: Westerstraat 34, 9203 AL Drachten


Br. Hidzer Zuidema

hidzer-zuidemaOp 26 september is, na een lang ziekbed, br. Hidzer Zuidema overleden. Hij is 70 jaar geworden. Ruim vier jaar geleden kreeg Hidzer een hersenbloeding waarna het leven van hem en zijn vrouw Anneke een grote wending kreeg. Na een periode van revalidatie kon Hidzer de laatste jaren thuis wonen. De tijd die ze daar nog samen kregen is voor hem, Anneke en de kinderen, ondanks de moeilijke omstandigheden, zeer zegenrijk geweest.

Als gezin komt de familie al vele jaren in de gemeente. Hidzer liet geen gelegenheid onbenut om diensten te kunnen bijwonen. Ook na Hidzers hersenbloeding hebben ze lange tijd samen naar Bethel kunnen gaan. Sinds begin dit jaar lukte dat niet meer. De laatste maanden ging zijn situatie langzaam achteruit. Het gezin is in de afgelopen maanden toegegroeid naar het moment van afscheid afgelopen dinsdag. In hun verdriet putten Anneke en de kinderen grote troost uit de zekerheid die ze hebben in het geloof dat Hidzer bij onze hemelse Vader is.

De dienst voorafgaand aan de begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 30 september om 13.30 in de Fonteinzaal van Bethel. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid de familie te condoleren. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden bij de Kruiskerk in Bergum.

Corresponmdentieadres: Pr. Margrietstraat 53-16, 9251 HB Burgum


Br. Sjoerd de Jager

sjoerd-de-jagerAfgelopen vrijdag 23 september is Sjoerd de Jager zeer plotseling thuisgehaald door zijn hemelse Vader. Hij is bijna 62 jaar geworden. Sjoerd was een uitblinker in ‘gewoon zijn’. Hij was zoals hij was, geen opsmuk, doe maar gewoon, eerlijk en recht door zee. Altijd bereid de ander te helpen. Sjoerd gaf handen en voeten aan de opdracht om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Wij zagen in Sjoerd het karakter van de Here Jezus weerspiegeld. Sjoerd heeft zeker ook hele moeilijke dingen meegemaakt in zijn leven, maar de laatste jaren genoot hij intens. Zijn gezin en zijn familie waren heel belangrijk voor hem, ze konden nooit genoeg samen zijn. Sjoerd hield van feestjes, nu mag hij voor eeuwig feest vieren in het Vaderhuis.

Laten we bidden voor Jannie, de kinderen en kleinkinderen, die zo plotseling hun man, vader en pake moeten missen.

De dankdienst voor het leven van Sjoerd zal gehouden worden donderdag 29 september om 14:00 uur in de Fonteinzaal van de Bethelgemeente. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 13:00 uur. In aansluiting op de dankdienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Kommisjewei in Opeinde.

Correspondentieadres: de Vore 32, 9203 GX Drachten


Br.Theo IJtsma

theo-ijtsmaOp donderdagochtend 22 september is zeer onverwacht Theo IJtsma overleden. Hij is maar 49 jaar geworden.

Theo was samen met zijn vrouw Anja eigenaar van een grote kippenboerderij. Samen hebben ze dit stap voor stap opgebouwd. Theo was een man die veel overhad voor anderen. Waar hij anderen kon helpen daar hielp hij. Hij was goedlachs, gastvrij en een echte gangmaker.

Sinds 2014 bezocht Theo regelmatig de diensten van Bethel. Ook heeft hij meerdere cursussen binnen onze gemeente gevolgd. Anja is in 2014 gedoopt en ook Theo had voornemens om lid te worden. Hij vond het heerlijk om tijdens de dienst Gods woord te horen. Hij zorgde ervoor dat hij op een goed plekje zat, zodat hij de preek goed kon volgen.

Het overlijden komt volledig onverwacht voor Anja en de kinderen Bonnie en Alex. Laten we als gemeente met gebed en medeleven rondom de familie staan.

De dienst voorafgaand aan de begrafenis zal plaatsvinden op woensdagmiddag 28 september om 13.30 uur in de Fonteinzaal van Bethel. Voorafgaand is er vanaf 12.30 uur de gelegenheid om de familie schriftelijk te condoleren. Na de dienst zal de begrafenis in Surhuizum plaatsvinden.

Correspondentieadres: Koaiwei 1b, 9283 XT Surhuizum


Zr. Betty Vollema – Ruiter

betty-vollemaOp zaterdag 17 september is zeer plotseling Betty Vollema – Ruiter overleden. Ze is 69 jaar geworden.

Een dag voor het overlijden is Betty thuis gevallen en daarna opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat Betty zeer ernstig ziek was. Ze had waarschijnlijk in meerdere organen kanker. Maandag stond met de artsen een familieoverleg gepland over hoe het verder moest gaan, maar zover is het nooit gekomen. Betty is rustig en in vol vertouwen op haar Heer naar Hem toe gegaan.

Sinds 2004 was Betty betrokken bij onze gemeente. In het begin heeft ze meegewerkt aan het pastoraal herstelprogramma Nieuw Leven en had ze een bediening bij het cateringteam en het welkomsteam van de gemeente. Ook bezocht ze graag de “Jeugd van Vroeger” en zong ze mee met het koor “Uit het hart”.

Laten we haar man Wiebe in gebed bij de Heer brengen! De ziekte en het overlijden van Betty komen volledig onverwacht. Binnen een aantal dagen is hij zijn vrouw verloren.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 23 september om 13.30 uur in de Dorpskerk in Beetsterzwaag. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid om de familie schriftelijk te condoleren. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: De Skeakel 4, 9244 BK Beetsterzwaag


Br. Lolke Smit

Overlijden Lolke SmitOp 2 september is Lolke Smit overleden. Hij is 80 jaar geworden.

Het overlijden van Lolke kwam niet helemaal onverwacht. Lolke was namelijk al een langere tijd ongeneselijk ziek, omdat er vorig jaar kanker bij hem geconstateerd was. Sinds een aantal maanden verbleef hij daarom in een hospice in Ermelo, vlakbij zijn kinderen. Na een stabiele periode kreeg hij een aantal dagen geleden een hersenbloeding waardoor zijn situatie verslechterde. Hij is in slaap gebracht en in het bijzijn van de kinderen rustig thuis gekomen bij zijn Heer en Verlosser.

Lolke is sinds 2011 weduwnaar van Maaike Smit-Born, die ook vanuit onze gemeente begraven is. Voordat Lolke en Maaike in 2002 lid van onze gemeente werden, woonden ze in Rolde. In die tijd heeft hij een jarenlange tijd gewerkt als vleesinkoper bij supermarkt Spar. Samen met Maaike runden ze daar een bed and breakfast en verhandelde hij huizen.

Boven de rouwkaart staat: Vaste rots van mijn behoud. Deze woorden zijn zeer kenmerkend voor het geloof van Lolke. Hij had namelijk een rotsvast vertrouwen in God. Ondanks het slechte vooruitzicht en de achteruitgang die steeds meer zichtbaar werd, bleef hij in al deze tijd zeer rustig en nuchter. Hij wist namelijk waar hij naar toe zou gaan. Hij was tevens zeer dankbaar voor alles wat God hem in zijn leven heeft gegeven.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen woensdag 7 september van 11.00 tot 11.45 uur in het Uitvaarthuis, Walstein 99 te Harderwijk. De dankdienst voor het leven van Lolke Smit zal dan om 12.00 uur gehouden worden in de aula van de begraafplaats de Elzenhof, gelegen naast het Uitvaarthuis. Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden.

Correspondentieadres: Annette Smit, Asserstraat 26, 9451 AD Rolde


Br. Wietse de Boer

Overlijden Wietse de BoerOp maandag 18 juli ontvingen wij het bericht dat Wietse de Boer is overleden. Hij is 79 jaar geworden.

Nog geen maand geleden kreeg Wietse het verdrietige bericht te horen dat hij longkanker had. Al snel werd duidelijk dat dit uitgezaaid was naar de hersenen. Zijn situatie is de afgelopen weken zeer snel achteruit gegaan.

Wat opviel was zijn liefde voor Israël . Hij stak dit niet onder stoelen of banken. De Israëlvlag wapperde fier bij zijn boerderij. Zijn passie voor Jezus was iets wat hem dreef om mensen steeds te wijzen op Jezus Christus. Wietse wilde maar één ding: dat iedereen de Here Jezus zou aannemen als zijn /haar Verlosser en Zaligmaker.

Zijn dagelijks leven bestond uit zorgen. Zorgen voor de dieren, hij was een echte boer, en zijn dieren kenden zijn stem. Samen met zijn Pietsje en Thea de dochter die nog in huis is, genoten ze van al het goede dat ze elke dag kregen aangereikt van hun Hemelse Vader.

“Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Dat zij rusten van hun moeiten en hun werken volgen hen na.”

De dankdienst voor het leven van Wietse de Boer zal plaatsvinden op vrijdag 22 juli in de Bethelkerk (Fonteinzaal) .Gelegenheid tot condoleren is voor aanvang van de dienst vanaf 13.00 uur.  Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Bijzondere begraafplaats de Buorren 42-44 in Rottevalle. Voorganger is br. Ad Fraanje.

Correspondentieadres: Familie de Boer, De Fjouwer Roeden 3, 9233 LT Boelenslaa


Zr. Lies Kuizenga

Overlijden Lies KuizengaOp woensdagochtend 13 juli is Lies Kuizenga – Postema overleden. Ze is 87 jaar geworden.

Lies is geboren en getogen in Rotterdam en heeft een bewogen leven gehad. In de oorlog is haar leven op een bijzondere manier gespaard gebleven bij een bombardement op een tram. Vlak voordat de tram geraakt werd is ze uitgestapt. Ze heeft toen duidelijk ervaren dat God een plan met haar leven had. Na Rotterdam is ze verhuisd naar de provincie Groningen en uiteindelijk is ze komen te wonen in Petten. Daar heeft ze, samen met anderen, opvangtehuis Huis ter Duin opgezet. Over dit tehuis, met 120 slaapplaatsen, heeft ze jarenlang de leiding gehad. Vele mensen die worstelden met verslavingen of geestelijke problemen zijn daar opgevangen. Ze werkten vanuit een ‘evangelische inslag’. Dit betekende dat het geloof een voorname plaats innam in de begeleiding en dat er een belangrijke regel was dat er direct gestopt moest worden met de eventuele verslaving.

Lies was een bijzondere vrouw. Ze had een profetische bediening en veel mensen kwamen bij haar op bezoek voor gebed en advies. Ze hield ervan om te dichten en ze heeft zelfs een eigen gedichtenbundel uitgebracht. De laatste jaren kampte ze met gezondheidsproblemen die haar steeds meer beperkten. Omdat haar situatie verslechterde is ze een aantal weken geleden opgenomen in het ziekenhuis waar ze is overleden.

Laten we als gemeente in gebed rondom de familie staan. In het bijzonder denken we daarbij aan zoon Bernhard en Sylvia Kuizenga met hun kinderen, maar ook aan dochter Nella Kuizenga en kleinzoon Ruben Brouwer die betrokken zijn bij onze gemeente.

De dienst, voorafgaand aan de begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 14.00 uur in Kollum. Deze dienst zal ik besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: Nella Kuizenga, Meerkoetstraat 4, 9291 BA Kollum


Br. Steven Tiemens

Overlijden Steven TiemensAan het begin van deze week werden we als gemeente opgeschrikt door het tragische en verdrietige nieuws dat Steven Tiemens, de 21 jarige zoon van Marion Tjeerdsma en de stiefzoon van Menno Tjeerdsma, op maandagavond 4 juli een dodelijk auto-ongeluk heeft gehad. Op de Norgerweg (N373) bij Roderesch is hij met zijn auto tegen een boom gebotst. Hij was onderweg naar zijn vriendin, maar helaas is hij daar nooit aangekomen.

Wat een verschrikkelijk drama voor Marion en Menno en de rest van de familie. Laten we als gemeente rondom deze familie staan en hen in gebed bij God brengen!

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 9 juli 2016 om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk ‘It Ljochtbeaken’ aan de Buorren te Oudega (Sm). Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Na afloop van de herdenking zal de begrafenis in Oudega plaatsvinden.

Correspondentieadres: Dykfinne 10, 9216 XL Oudega (Sm)


Zr. Froukje van der Meulen

Overlijden Froukje van der MeulenOp 9 juni 2016 is Froukje van der Meulen overleden. Ze is 65 jaar geworden.

Froukje was al een lange tijd ernstig ziek. Al in 2006 is er kanker bij haar geconstateerd waardoor ze de afgelopen jaren vele behandelingen en kuren heeft ondergaan. Ongeveer een maand geleden werd ze in het ziekenhuis opgenomen voor een zeer risicovolle stamceltransplantatie. Haar situatie is sinds die tijd zeer kritiek geweest en uiteindelijk bleken de benodigde cellen onvoldoende te groeien. Omdat haar situatie medisch gezien uitzichtloos was, is ze donderdagmiddag in een ambulance naar huis gebracht om naar Huis te gaan. Daar is ze in het bijzijn van Appie, de kinderen en de kleinkinderen rustig overleden en, zoals de kinderen het prachtig verwoord hebben op de rouwkaart, Bevorderd tot Heerlijkheid.

Froukje stond opvallend positief en optimistisch in het leven. Het leven was voor haar niet altijd makkelijk, maar ze klaagde nooit. Integendeel, ze was juist geïnteresseerd in de ander. Ze was een kleurrijke en creatieve vrouw en veel mensen kwamen door haar gastvrijheid graag bij haar op bezoek.

Het geloof speelde een zeer belangrijke rol in haar leven. Ze vertrouwde volledig op haar Vader in de Hemel. Ze vond het belangrijk dat God centraal stond in alle aspecten van haar leven. Dat niet haar wil, maar Gods wil mocht gebeuren. Ze leefde dan ook volledig vanuit de genade van God.

Ondanks dat ze regelmatig zeer vermoeid en ziek was probeerde ze, met de mogelijkheden die ze nog wel had, God te dienen. Elke zondag nam haar man Appie een Bethel Actueel mee naar huis waarna ze naar iedere zieke een kaart stuurde. Voordat ze begon te schrijven bad ze tot God of Hij haar wilde inspireren om de juiste woorden op te schrijven. Met veel zieken had ze ook regelmatig telefonisch contact om hen te bemoedigen of om voor hen te bidden.

Het overlijden is een groot verdriet voor haar man Appie en hun kinderen Annemiek en Harm Bos, Elske en Edwin Persoon en hun kleinkinderen die ook lid zijn van onze gemeente. Laten we als gemeente biddend om hen heen staan.

De dankdienst voor het leven van Froukje zal gehouden worden opdinsdag 14 juni om 11.00 uur in Bethel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden in besloten kring. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.15 uur.

Correspondentieadres: Schierstins 9, 9269 VN Veenwouden


Br. Simon Schaaij

 Overlijden Simon SchaaijAfgelopen woensdag is Simon Schaaij overleden. Hij was al geruime tijd ziek, leefde maandenlang tussen hoop en vrees en is tot groot verdriet van allen die om hem heen stonden, na een periode van hevig lijden, overleden. Hij is 56 jaar geworden.

Simon was, samen met Renskje en hun gezin, jarenlang lid van onze gemeente. Hij heeft eind jaren 90 de gemeente gediend als oudste Zending en Evangelisatie. Hij had een hart voor mensen die Jezus nog niet kenden en zette zich daar maximaal en gedreven voor in.

In 2003 leidde God zijn weg naar Zuid-Afrika, waar hij samen met Renskje besloot om enerzijds hun werk in de export voort te zetten, maar tegelijkertijd hun geloof handen en voeten te geven. Zij werden geconfronteerd met de enorme armoede bij wijze van spreken bij hen om de hoek.

Simon en Renskje leerden de lokale bevolking hun eigen voedsel te verbouwen, waren betrokken bij onderwijsprojecten en bij gevangenisevangelisatie. Onze gemeente heeft hun werk van harte ondersteund. Ook in hun gemeente in Scottburg waren ze actief. Simon was er oudste en nam ook daar het voortouw bij de voedselprojecten. De gemeente werd bij het werk van Simon betrokken door de jaarlijkse ZAP-projecten, waaraan verschillende jongeren meededen.

Een aantal maanden in het jaar waren Simon en Renskje in Nederland. Een paar jaar geleden werd bij Simon darmkanker vastgesteld. Na een operatie waren de vooruitzichten goed, maar de ziekte bleek toch uitgezaaid te zijn. In september 2015 waren Simon en Renskje naar Zuid- Afrika vertrokken toen Simon als gevolg van hevige pijnen hals over kop terug moest naar Nederland. Er werd kanker in het ruggenmerg geconstateerd en behandeling was niet meer mogelijk.

Simon is door de Here thuisgehaald. Maandag nemen wij afscheid van hem in een dienst in de Voorhof die begint om 11.30 uur. Condoleren is mogelijk vanaf 10.30 uur. Aansluitend op de afscheidsdienst wordt Simon begraven op de begraafplaats in Siegerswoude. Wij leven mee en bidden voor Renskje en de kinderen en kleinkinderen.

Correspondentie-adres: Hornleger 17, 8431 HL Oosterwolde


Overlijden Reitse SchurerBr. Reitse Schurer

Op vrijdag 13 mei 2016 is Reitse Schurer is overleden. Hij is 69 jaar geworden.

Ongeveer twee maanden geleden kreeg Reitse het verdrietige bericht te horen dat er een kwaadaardige tumor in zijn hoofd was ontdekt. Al snel werd duidelijk dat de tumor snel groeide en dat er geen behandeling meer mogelijk was. De afgelopen weken is zijn situatie vrij stabiel geweest, maar afgelopen woensdag ging hij snel achteruit. Op vrijdagochtend is hij rustig, in het bijzijn van Tjitske, heengegaan en Thuis gekomen bij God.

Reitse is al een lange tijd betrokken bij de gemeente. In al die jaren heeft hij veel voor de gemeente gedaan. Zo is hij koster/beheerder geweest in loondienst van de gemeente. Ook heeft hij jarenlang geholpen om de doopdiensten voor te bereiden. Hij gaf tevens leiding aan het rouwteam dat ondersteuning biedt tijdens de rouwdiensten in onze gemeente. Dit mocht hij met veel plezier doen en hij probeerde op deze manier Gods liefde aan anderen te laten zien.

Reitse was een dienstbare, zorgzame en bescheiden man. Een man van weinig woorden, maar met een groot hart. Je mocht jezelf zijn bij hem en hij liet aan iedereen merken dat je bijzonder voor hem was. Hij sprak niet veel over God, maar het was een man met een diepgaand innerlijk geloof. Hij vertrouwde op God in grote en kleine dingen en had een intieme omgang met Hem. Toen hij een aantal maanden geleden te horen kreeg dat hij zou gaan overlijden werd hij niet angstig of boos, maar hij gaf zichzelf letterlijk over aan God. Hij geloofde dat God het beste met hem voor had en dat hij naar Hem toe zou gaan.

Laten we als gemeente rondom Tjitske en haar kinderen en kleinkinderen staan. De dankdienst voor Reitse zijn leven wordt gehouden op donderdag 19 mei 2016 om 13.30 uur in de Voorhof van de Bethelgemeente. Aansluitend vindt in besloten kring de begrafenis plaats bij de Kruiskerk te Burgum. Vanaf 12.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren.

Correspondentieadres: Familie Schurer, Pr. Bernardstraat 20, 9251 GP Burgum


Overlijden Peter MuvunyiBr. Peter Muvunyi

Op donderdag 12 mei kregen we het verdrietige bericht te horen dat volledig onverwacht Peter Muvunyi is overleden. Hij is maar 23 jaar oud geworden. Peter is in zijn woning levenloos aangetroffen. Zeer waarschijnlijk is hij al een aantal dagen eerder overleden.

Peter is geboren in Kongo, een land waar regelmatig stammen met elkaar in oorlog waren. Zijn ouders zijn tijdens zo`n stammenstrijd dan ook omgekomen. Peter had twee zussen en twee broers. Hij was een jongen met een goed stel hersens. Hij was behulpzaam en sociaal bewogen, altijd op zoek naar het goede van de mens. In moeilijke situaties bleef hij rustig. Hij was zorgzaam en droeg al vroeg verantwoordelijkheid. Maar bovenal was hij een christen. Bidden en vasten was hem niet vreemd. Dagen heeft hij in zijn geboortestreek op een berg vastend en biddend doorgebracht. Daar werd hem duidelijk gemaakt om naar Nederland te gaan. Peter vertrouwde volledig op Jezus Christus, Hem wilde hij volgen, gehoorzamen en dienen. Toen zijn voeten nog maar net de Nederlandse bodem raakten vroeg hij of er in de buurt een Baptisten gemeente was. Uiteindelijk heeft hij Bethel gevonden en is hij in 2013 gedoopt.

Peter was in onze gemeente betrokken bij het camarawerk. Het was een grote droom van hem om hiermee professioneel verder te gaan. Vlak voor zijn overlijden had hij gehoord dat hij de opleiding film en media mocht gaan doen, maar het is helaas anders gelopen.

Laten we als gemeente rondom de familie en nabestaanden staan in deze moeilijke tijd. De afscheidsdienst zal dinsdagmiddag 17 mei 2016 plaatsvinden om 13.00 uur in Fonteinzaal van Bethel. Na de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Correspondentieadres: Folkertslân 40, 9244 EC Beetsterzwaag


Berend BosmaBr. Berend Bosma

Op maandagochtend 11 april is Berend Bosma overleden. Hij is 73 jaar oud geworden.

Berend heeft tijdens zijn leven veel behandelingen en ziekenhuisopnames meegemaakt. Afgelopen week was hij net weer thuis gekomen na een lang verblijf in het ziekenhuis. Zijn situatie was tijdens deze periode zeer zorgelijk. Op maandagochtend ging zijn situatie snel achteruit waarna hij is Thuis gekomen bij zijn Heer en Verlosser.

Vanaf 1994 is Berend al verbonden met onze gemeente. Hij is jaren kringleider geweest van een huiskring, maar later moest hij daar i.v.m. lichamelijke klachten mee stoppen. Hij was een man van gebed en voelde zich geroepen om regelmatig voor de gemeente te bidden. Naast de kerk is hij in het verleden ook betrokken geweest bij verschillende organisaties zoals het Lichtpunt in Kollumerzwaag en de Vreugdezaaiers.

Berend was een liefdevolle, dienende en zorgzame man. Hij had een rustige persoonlijkheid en vond het belangrijk om mensen in zijn waarde te laten. Hij leefde dicht bij God en had een groot vertrouwen in Hem. Hij vond het belangrijk dat God centraal stond in zijn leven.

Laten we als gemeente rondom Vroukje en haar kinderen en kleinkinderen staan in deze moeilijke tijd.

De dankdienst voor het leven van Berend zal plaatsvinden op vrijdag 15 april om 13.00 uur in de Baptistengemeente Bethel, De Bolder 75 te Drachten. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de bijzondere begraafplaats Nijtap te Opeinde. Gelegenheid tot condoleren vanaf 12.30 uur in de Bethel.

Correspondentieadres: Haverstuk 45, 9203 HB Drachten


Overlijden Appie van der MolenZr. Apple van der Molen

Op vrijdag 8 april is zr. Appie van der Molen overleden. Ze is 87 jaar oud geworden.

Appie was in het begin van vorige week opgenomen met een dubbele longontsteking. Haar situatie was zorgelijk en in de loop van de week werd het duidelijk dat ze er, medisch gezien, niet meer bovenop zou komen. Toen ze dit hoorde reageerde ze rustig en zei: “Dan ga ik naar mijn Heer”. Kort daarna is dit in vervulling gegaan. In het bijzijn van haar kinderen is ze rustig naar Hem toegegaan.

Appie is in 1990 gedoopt en lid geworden van de Bethelgemeente. Ze is zeer betrokken geweest in het gemeenteleven. Tijdens verschillende verbouwingen van het kerkgebouw hielp ze volop mee met o.a. de schoonmaak. Ondanks haar hoge leeftijd was Appie ook nu nog actief in de kerk. Ze bezocht elke zondag de dienst, bezocht tweewekelijks de huiskring, ging trouw naar de Jeugd van Vroeger en deed dit jaar voor de tweede keer mee met de Alpha voor Senioren.

Op het eerste gezicht leek Appie een broze vrouw, maar als je haar beter leerde kennen merkte je al snel dat ze lichamelijk en geestelijk erg sterk was. Ondanks dat ze ook veel heeft meegemaakt stond ze positief en dankbaar in het leven. Ook heeft ze niet lang geleden nog twee verre reizen gemaakt om haar dochters te bezoeken in Guatemala en Amerika, die daar als zendelingen naar toe zijn gegaan.

Laten we als gemeente rondom de familie staan. Ondanks het verdriet overheerst bij hen het gevoel van dankbaarheid. Ze zijn God dankbaar voor alles wat Hij aan Appie heeft gegeven, maar ook voor alles wat Appie aan hen heeft gegeven. Daarom zal er voorafgaand aan de begrafenis een dankdienst plaatsvinden op donderdag 14 april om 13.30 uur in de kerk van Oudehorne, Schoterlandseweg 20 te Oudehorne. Op woensdag 13 april tussen 19.00 uur en 20.00 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in het huis van dochter Trientsje aan de Badweg 14 te Gorredijk.

Correspondentieadres: Badweg 14, 8401 BL Gorredijk


Willem Sijtsma
Willem Sijtsma

Br. Willem Sijtsma

Op 5 april 2016 is bekend geworden dat Willem Sijtsma onverwacht is overleden. Hij is 57 jaar oud geworden.

Willem is zeer waarschijnlijk overleden aan een hartaanval. Op 5 april werd hij levenloos gevonden door een huishoudelijk hulp, maar duidelijk is dat hij eerder overleden is.

Al jaren woonde Willem zelfstandig in Kollum en werkte hij bij werk- en leerbedrijf NEF in de groenvoorziening. De laatste jaren werd hij ook regelmatig gedetacheerd aan andere bedrijven en instelling.

Willem is in 2002 gedoopt en lid geworden van onze gemeente. Vooral de eerste periode na 2002 was hij zeer betrokken bij de gemeente. Hij bezocht een huiskring en vertelde iedereen in zijn omgeving over zijn geloof en de Bethelgemeente.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 9 april om 14.30 uur in de Mariakerk in Oentsjerk. Vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren.

Correspondentieadres: Frisiastate 87, 9062 GZ Oensjerk


Overlijden Harmen RadersmaBr. Harmen Radersma

Op vrijdagavond 29 januari 2016 is Harmen Radersma overleden. Harmen is 78 jaar oud geworden.

Een aantal weken geleden werd Harmen in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking en een ernstige vorm van griep. Na een paar dagen werd zijn situatie zo zorgelijk dat hij in slaap werd gehouden en aan de beademing terecht kwam op de intensive care. Na diverse onderzoeken werd duidelijk dat hij medisch gezien niet meer beter zou worden. Hij is, in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, rustig heengegaan en Thuisgekomen bij God, zijn Heer en verlosser.

Harmen is al een lange tijd lid en betrokken bij onze gemeente. Hij heeft veel voor de gemeente gedaan en betekend. Zo heeft hij veel werk verricht tijdens de verschillende verbouwingen in onze gemeente. Ook heeft hij jarenlang elke week meegeholpen bij de schoonmaak van het kerkgebouw en was hij onderdeel van het gastteam van de gemeente. Hij had een rustige persoonlijkheid en je kon echt op hem vertrouwen.

Naast het bezoeken van de reguliere diensten mocht Harmen ook graag naar de 55+ middagen van de Jeugd van Vroeger gaan. Hij was een gelovige man en vond het belangrijk om Jezus in zijn leven centraal te zetten. Daarom was hij niet bang om te sterven omdat hij wist waar hij naar toe zou gaan.

Laten we als gemeente rondom Bettie en de (klein)kinderen staan in deze moeilijke tijd. Ondanks het verdriet putten ze troost en kracht uit de wetenschap dat Harmen nu bij God is Thuisgekomen.
De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op donderdag 4 februari 2016 om 13.30 uur in de Bethelgemeente te Drachten. Vanaf 12.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Wâldhôf, Rydwei 3, 9218 SB Opeinde.

Correspondentieadres: Burmanialaan 66, 9203 PJ Drachten.


Br. Jurjen Faber Br Jurjen Faber

Op woensdagochtend 6 januari 2016 is Jurjen Faber overleden. Jurjen is 78 jaar oud geworden.

Jurjen leed al een lange tijd aan de ziekte Alzheimer. In de zomer ging zijn situatie dusdanig achteruit waardoor hij kwam te wonen in zorgboerderij de Buorren in het dorpje Blessum. Na een stabiele periode waarin hij langzamerhand minder werd is hij afgelopen woensdagochtend overleden en Thuis gekomen bij zijn Vader in de Hemel.

Jurjen was een harde werker en vond het niet prettig om een lange tijd stil te zitten. Het liefst was hij ergens mee bezig of aan het werk. Hij hield er dan ook van om mooie wandelingen te maken met zijn hond. Ook mocht hij graag, samen met zijn vrouw, al fietsend de omgeving verkennen. Hij kon enorm genieten van de wolken in de lucht. Hij kon hier uren naar kijken en zag in de wolken allerlei dingen te voorschijn komen. Als de zon dan door de wolken scheen zei hij regelmatig: ‘de vensters van de Hemel staan open’.

Jurjen is niet gelovig opgegroeid, maar is later tot geloof gekomen en gedoopt. Hij vertrouwde ‘als een kind’ op God. Ondanks dat hij zichzelf niet zo snel op de voorgrond plaatste wist hij dat hij waardevol was in Gods ogen.

Laten we als gemeente rondom zijn vrouw Anneke en kinderen en kleinkinderen heen staan. De afscheidsdienst zal zaterdagmiddag in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: Berltsumerdyk 8, 9044 MA Bitgum.


Br. Keimpe Rauwerda Keimpe Rauwerda

Op de eerste dag van het jaar 2016 is in de vroege ochtend Keimpe Rauwerda overleden. Keimpe in 81 jaar oud geworden.

Een aantal jaren geleden heeft Keimpe een openhartoperatie ondergaan. Van deze operatie is hij helaas nooit helemaal hersteld waardoor hij een lange tijd heeft moeten revalideren in Berghiem in Burgum. Na een stabiele periode verslechterde zijn situatie de afgelopen weken snel. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, waarna al vrij snel zijn familie werd gewaarschuwd omdat de artsen rekening hielden met een overlijden. Na een korte opleving is hij rustig overleden en Thuis gekomen bij zijn Hemelse Vader.

Keimpe heeft jarenlang gewerkt als timmerman. Hij heeft vele huizen gebouwd waaronder het huis waar ze nu in wonen. Hij was een harde werker en stond altijd klaar om zijn familie te helpen. Hij hield veel van zingen en heeft meegezongen met verschillende koren, zoals het koor ‘gezegend en gezonden’ uit zijn woonplaats, maar ook bij het koor ‘Uit het hart’. In onze gemeente heeft hij ook jarenlang elke week het kerkgebouw schoongemaakt.

Na de operatie probeerde Keimpe, ondanks zijn lichamelijke gesteldheid, er het beste van te maken en genoot hij bijvoorbeeld van de waardevolle momenten die hij beleefde met zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was een gelovige man van weinig woorden. Als je hem bezocht in het zieken- of verpleeghuis en je las hem voor uit de Bijbel of bad met hem dan was hij zeer ontroerd. Hij kon daar van harte ‘amen’ op zeggen.

Laten we als gemeente rondom zijn vrouw Maaike en zijn kinderen en kleinkinderen staan.

De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op donderdagmiddag 7 januari om 13.30 uur in de Bethelgemeente te Drachten. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. Aansluitend zal Keimpe begraven worden in Noardburgum.

Correspondentieadres: J.A. Fokkemastraat 19, 9257 WL Noardburgum.


Desley de Vries

Afgelopen zondag is er tijdens de tweede ochtenddienst genoemd dat Desley de Vries, dochtertje van Gemma de Vries en Peter Huisma, op zaterdagmiddag geboren is. Tijdens de geboorte bleek de navelstreng om het hoofdje gewikkeld te zijn en moest Desley direct gereanimeerd worden. Hierna is ze terecht gekomen op de kinder IC van het UMCG. Vanmorgen kreeg ik het verdrietige bericht dat ze na drie dagen op 24 november 2015 is overleden. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Een zeer verdrietig bericht voor haar ouders, maar ook voor haar grootouders Theo en Sandra de Vries die ook lid van de gemeente zijn. Laten we als gemeente rondom hen staan in deze moeilijke tijd.

Correspondentieadres: Hoflaan 8, 9861 BR Grootegast,


Zr. Jenny de Wit Zr Jenny de Wit

Op zaterdagmorgen 17 oktober 2015 is Jenny de Wit – Van Spanje overleden. Ze is 86 jaar oud geworden. Het overlijden kwam niet helemaal onverwacht. Aan het begin van dit jaar werd bij haar een hersenbloeding geconstateerd, nadat ze ernstig ten val was gekomen. Na een lange periode in het ziekenhuis en in Bertilla verbeterde haar situatie langzaam. Uiteindelijk lukte het zelfs om de diensten weer te bezoeken. Een aantal weken geleden werd ze echter weer in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking waarna haar situatie verslechterde. Na een paar dagen mocht ze naar huis waar ze rustig is overleden en thuisgekomen is bij God.

Jenny is geboren in Malang (Indonesië) en is, toen ze een jaar of 29 was, samen met haar man naar Nederland verhuisd. Ze heeft letterlijk alles achter zich moeten laten om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Jan is aan het werk gegaan bij Phillips en Jenny heeft de taak op zich genomen om voor het gezin te zorgen.

Jenny was een vrouw die dicht bij God leefde. God heeft haar hele leven de eerste plaats ingenomen en in alle beslissingen die ze nam zocht ze naar Zijn wil. Ze vond het niet belangrijk om op de voorgrond te staan, maar getuigde juist van God door haar daden. Zo was ze zorgzaam voor haar man en had ze alles over voor haar kinderen. Ze was gastvrij en ze vond het heerlijk om mensen uit te nodigen voor een maaltijd. Ook was ze een echte voorbidder. Elke morgen bracht ze de namen van haar man, kinderen en kleinkinderen, maar ook kennissen en vrienden in gebed bij God.

Jan en Jenny waren bijna 65 jaar getrouwd. Wat is het moeilijk om na zo’n lange tijd afscheid te nemen. Laten we dan ook als gemeente rondom hem en de familie staan.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 23 oktober 2015 om 14.00 uur in de Fonteinzaal van Bethel in Drachten. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. Na de dienst zal Jenny begraven worden op begraafplaats Wâldhôf in Opeinde.

Correspondentieadres: Warrenhove, De Warren 8-224, 9203 HT Drachten.


Br. Tjalling Bosma Br Tjalling Bosma

Op zaterdagochtend 3 oktober 2015 is Tjalling Bosma is overleden. Hij is 85 jaar oud geworden.

Een aantal weken geleden werd het duidelijk dat Tjalling achteruit ging. Zijn krachten namen snel af en hij heeft er toen bewust voor gekozen om niet meer te onderzoeken waar dit vandaan kwam. Hij voelde aan dat zijn einde was gekomen en zag er niet tegenop om te sterven. Hij wist namelijk waar hij naar toe zou gaan. Door geloof in Jezus zou hij zijn Hemelse vader ontmoeten. Dit is nu in vervulling gegaan.

Tjalling is in de kerk vooral bekend geworden als organist. Hij heeft veel begrafenissen en andere bijeenkomsten in de gemeente begeleid. Verder was hij een trouwe bezoeker van de ‘Jeugd van Vroeger’ en speelde hij mee met de zanggroep ‘de Siloam’ en het koor ‘Uit het hart’. Zonder veel muzikale scholing kon hij prachtig orgelspelen. Elke keer als hij ergens orgel mocht spelen bad hij dat de Heilige Geest zijn vingers zouden sturen. Nadat hij in zijn jonge jaren tot geloof is gekomen heeft hij veel orgel gespeeld bij evangelisatiebijeenkomsten van Jacob Klein Haneveld. Naast het orgel was houtbewerking een grote passie van hem. Zijn hele huis staat vol met prachtige uitgesneden beeldjes en andere met de hand uitgesneden voorwerpen.

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op donderdag 8 oktober om 13.30 uur in de Bethelgemeente waarna de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats Slingehof in Drachten. Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur.

Correspondentieadres: Hunze 86, 9204 BS Drachten.


Wesley van der Meer Wesley van der Meer

Maandagochtend 28 september 2015 kregen we het verdrietige bericht te horen dat Wesley van der Meer is overleden. Wesley is maar 14 jaar oud geworden. Wesley was al een lange tijd ziek doordat er een zeer agressieve tumor in zijn hoofd groeide. De laatste maanden werd er duidelijk dat er medisch gezien geen mogelijkheden meer waren. Ondanks dit vooruitzicht was Wesley bijzonder rustig en sprak hij regelmatig zijn vertrouwen uit in God. Het afgelopen weekend werd zijn situatie steeds zorgelijker waarna hij maandagochtend, in het bijzijn van zijn familie, rustig is ingeslapen en thuis is gekomen bij God zijn hemelse Vader.

Wesley was, zeker voor zijn leeftijd, een bijzondere jongen. Van jongs af aan leefde hij al dicht bij God. Hij stond opmerkelijk dankbaar en positief in het leven. Ook voelde hij zich bewogen met anderen. Zo probeerde hij, zelfs tijdens zijn ziekte, om er zoveel mogelijk voor anderen te zijn. En elke keer als hij naar de winkel ging, gooide hij wat geld in de collectebus van stichting Kika. Hij wilde anderen graag helpen.

De familie heeft een lange tijd geleefd tussen hoop en vrees. Het is zeer verdrietig dat de vrees werkelijkheid is geworden. Ze putten nu hoop uit het feit dat Wesley bij God is, maar zien er enorm tegenop om nu zonder Wesley verder te moeten leven. Laten we dan ook als gemeente rondom Hessel en Monique en de kinderen staan in deze moeilijke tijd. In het bijzonder denken we daarbij ook aan Jan en Hennie van Dijk de grootouders van Wesley die ook lid zijn van onze gemeente.

De dankdienst voor het leven van Wesley zal plaatsvinden op zaterdag 3 oktober 2015 om 11.00 uur in de Fonteinzaal van de Bethelgemeente in Drachten. Na de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren. Daarna zal Wesley in besloten kring begraven worden.

Correspondentieadres: Pastorielaan 13, 9824 PK Noordwijk.


Anko de Vries Anko de Vries

Zondagmorgen 6 september 2015 zijn we opgeschrikt door het verschrikkelijke bericht dat Anko de Vries, oudste zoon van Egbert en Margriet, is verongelukt met zijn brommer. Naar de reden van het ongeluk wordt nog gezocht, maar door het ongeluk is hij de sloot ingereden. Pas uren later is hij ontdekt door een voorbijganger. Helaas kwam deze hulp te laat en is hij op slechts 25 jarige leeftijd overleden.

Een verschrikkelijk tragisch bericht. ‘s ochtends zaten Egbert en Margriet nog niets vermoedend in de kerk waarna ze, via de politie, het bericht gehoord hebben. Ze moesten direct mee naar het ziekenhuis om het lichaam te identificeren.

Op een paar toetsen na was Anko bijna klaar met zijn opleiding om te werken in de bouw. Na een moeilijke periode en veel pech was hij druk bezig om zijn leven weer opnieuw op te bouwen. Dit werkte ook door in zijn geloof met God. Nog maar kort geleden had hij zijn vader gevraagd of hij een Bijbel in gewone taal van hem mocht krijgen. Sindsdien las hij deze Bijbel regelmatig. Hij geloofde dan ook in God en had Jezus aangenomen als verlosser van zijn leven. Anko was een echte binnenvetter en kon daarom soms moeilijk zijn voor zichzelf. Hij had een goed hart en je kon echt op hem aan. Als hij iets beloofde dan gebeurde dit ook.

Laten we als gemeente rondom deze familie staan. Na deze verschrikkelijke gebeurtenis hebben ze ons gebed, hulp en betrokkenheid hard nodig. De afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van zal plaatsvinden op vrijdagochtend 11 september om 10.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde kerk, Abel Tasmanweg 99 te Lutjegast. Vanaf 9.45 is er gelegenheid om de familie te condoleren. Aansluitend zal Anko in besloten kring begraven worden.

Correspondentieadres: De Voorstreek 9, 9873 PJ Gerkesklooster.


Br. Lieuwe Steendam Br Lieuwe Steendam

Op 4 september 2015 is onze broeder Lieuwe Steendam, in de leeftijd van 71 jaar, door de Heer thuisgehaald. Hoewel hij al enige jaren ernstig ziek was ging hij zo gewoon mogelijk verder met zijn leven. Tot voor kort fietste hij nog vele kilometers. Samen met zijn vrouw, Eeke, ging hij nog verschillende malen naar Suriname waar ze betrokken waren bij een project van stichting “de Schuilplaats”. Enkele weken geleden kwam er een duidelijke kentering in zijn situatie en ging het snel achteruit.

Eeke was al vele jaren een kind van God en betrokken bij de Bethelgemeente. Ze heeft veel voor Lieuwe gebeden. Haar gebed werd verhoord en ook Lieuwe werd wedergeboren en liet zich dopen. Vanaf dat moment heeft hij zich volledig toegewijd en de gemeente op vele manieren gediend. Jarenlang was hij betrokken bij de bestuurlijke oudsten van de gemeente.

In het dagelijks leven was hij directeur van enkele Hemazaken en een succesvol zakenman. Toch was zijn grootste rijkdom te weten het eigendom van Jezus te zijn, gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed en te mogen verblijven in de Schuilplaats van de Allerhoogste.

Ons medeleven en onze gebeden gaan uit naar Eeke en de (klein)kinderen.

De dankdienst voor zijn leven is op vrijdag 11 september 2015 om 14.00 uur in de Bethelkerk. Daarna wordt Lieuwe in besloten kring begraven. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 13.15 uur.

Correspondentieadres: Postbus 42, 9200 AA Drachten.


Br. Lico Kielstra Br Lico Kielstra

Op zaterdagmorgen 11 juli 2015 is zeer plotseling onze br. Lico Kielstra overleden. Hij is 60 jaar oud geworden. Lico stond nog vol in het leven en het overlijden kwam volledig onverwacht. De avond ervoor had hij nog een prachtige fietstocht gemaakt en niets wees erop dat hij de volgende ochtend zou overlijden. Het is dan ook een grote schok voor Talina en haar kinderen.

Lico is al een lange tijd betrokken bij onze gemeente. Al in 1990 is hij samen met zijn gezin lid van Bethel geworden. Hij heeft veel voor de gemeente betekend en heeft verschillende bedieningen in de gemeente gehad. Zo was hij nog tot voor kort lid van de Raad van Oudsten. Lico was een echt mensenmens die hield van gezelligheid en goede gesprekken. Hij was gedreven en enthousiast en had een hart voor de gemeente en het volk Israel.

Bovenaan de rouwkaart heeft de familie de volgende tekst gezet: “Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn.” Naast het grote verdriet is dit voor hen een grote troost. Door genade heeft Lico deel gekregen aan het eeuwige leven. Een plek waar alles goed en rechtvaardig zal zijn.

Laten we als gemeente rondom Talina en haar kinderen en kleinkinderen staan in deze moeilijke tijd

De dankdienst voor het leven van Lico zal plaatsvinden op vrijdag 17 juli 2015 om 14:00 uur in Bethel, de Bolder 75 te Drachten. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden in besloten kring. Er is vanaf 13.15 uur gelegenheid om de familie te condoleren.

Correspondentieadres: Gerniersstrjitte 21, 9251 PM Burgum.


Zr. Tiny de Vries Zr Tiny de Vries

Op dinsdag 5 mei 2015 is onze zr. Tiny de Vries – Nijdam overleden. Ze is 91 jaar oud geworden. Vorige week is ze thuis meerdere keren gevallen waardoor ze opgenomen werd in het ziekenhuis. De verwachting was dat ze na een korte periode weer naar huis zou mogen, maar onverwachts ging haar situatie snel achteruit. Na een aantal zorgelijke dagen is ze dinsdagmorgen rustig ingeslapen en thuis gekomen bij haar hemelse Vader.

Meer dan twintig jaar is zr. Tiny lid geweest van Bethel. Haar man was predikant en het was voor hen een grote stap om zich te laten dopen. Ze heeft in al deze jaren een fijne tijd gehad. Ze genoot van de prediking en ervoer veel warmte in de gemeente. Ze vond het dan ook elke keer weer bijzonder om elkaar bij het begin van de dienst een hand te geven. Ze ging graag naar de ‘Jeugd van Vroeger’ en meerdere jaren is ze betrokken geweest bij een dagkring. Door lichamelijke beperkingen was het voor haar echter al een hele tijd niet meer mogelijk om de zondagse diensten te bezoeken. Desondanks voelde ze zich betrokken en genoot ze van de kaartjes die ze regelmatig uit de gemeente ontving. Regelmatig werd ze bezocht door een vaste bezoekster uit de gemeente en haar zoon Bert kwam elke dag langs om haar bij te praten over de gemeente.

Zr. Tiny zag ernaar uit om naar God toe te gaan. Doordat haar gezondheid achteruit ging wist ze dat deze dag niet lang meer op zich zou laten wachten. Nu is in vervulling gegaan waar ze naar uitzag. We mogen geloven dat ze nu bij God is. Ondanks deze troost zal het een moeilijke tijd worden voor haar enige zoon Bert. Laten we dan ook als gemeente om hem heen staan in deze moeilijke tijd.

De dankdienst voor haar leven zal plaatsvinden op maandagmiddag 11 mei om 14.00 uur in de Fonteinzaal. Vanaf 13.30 is er gelegenheid om de familie te condoleren. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Noorderbegraafplaats in Drachten.

Correspondentieadres: Fam. B. Brouwer, Reidingweg 34, 9203 KR Drachten.


Zr. Heintje de Haan Zr Heintje de Haan-Miedema

In de vroege nacht van 1e Paasdag 5 april 2015, in het bijzijn van haar kinderen, werd zr. Heintje de Haan-Miedema op 78 jarige leeftijd door haar Opgestane Heer thuisgehaald.

De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit doordat ze eerst de ziekte van Parkinson kreeg en later ook begon te dementeren. De laatste maanden werd ze in verpleeghuis Stellinghaven te Oosterwolde verzorgd.

Zr. Heini was met haar man Tjipke al jaren lid van de Bethelkerk. Zolang het kon bleef ze de diensten bezoeken en ging ze met haar vriendin naar de ouderenmiddagen. Aan de Brouwerssingel en aan de Bolder is ze jaren koster geweest van de Bethelkerk. Deze taak heeft ze met veel plezier gedaan.

Hoewel haar leven niet altijd makkelijk was, mede door de ziekte van haar man, kenden we haar als een vriendelijke, opgewekte zuster, die altijd voor iedereen klaar stond, binnen en buiten haar gezin.Haar levensmotto was: “Tel je zegeningen”

Ze hield van geestelijke liederen en zong die tijdens al haar bezigheden.Haar zeven kinderen denken en spreken met veel liefde en respect over hun “Mem”.

Laten we als gemeente met onze gebeden en ons meeleven om de naaste familie heenstaan.

De dankdienst, waarin we afscheid nemen van het leven van Heintje de Haan-Miedema vindt plaats op vrijdag 10 april 2015 om 13.30 uur in de Fonteinzaal van de Bethelkerk.

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: Oudeweg 43, 9203 AE Drachten.


Br. Harm Wijnja Br Harm Wijnja

Op 23 februari 2015 is onze br. Harm Wijnja overleden. Hij is 77 jaar oud geworden. Iets langer dan een maand geleden werd br. Harm opgenomen met longproblemen. Na een periode van onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat de artsen niet veel meer voor hem konden betekenen. Ondanks dit moeilijke en verdrietige bericht was hij rustig. Hij was niet bang om te sterven omdat hij wist dat hij naar zijn Hemelse huis zou gaan. De afgelopen week ging zijn situatie achteruit waarna hij maandagochtend, in het bijzijn van zijn familie, rustig is ingeslapen.

Br. Harm was al een lange tijd betrokken bij onze gemeente. Hij is in 1992 lid geworden en heeft in in al deze tijd veel voor onze gemeente betekent. Zo is hij een lange periode koster geweest en is hij later betrokken geweest bij het beheer van het kerkgebouw. Tijdens verbouwingen in de Brouwersingel en in Bethel heeft hij ook vaak meegeholpen met klussen. Samen met zijn vrouw mochten ze ook graag de zondagse diensten en de middagen van de ‘Jeugd van vroeger’ bezoeken. Ook hield hij van zingen en zat hij op het koor ‘Uit het hart’.

Nog niet zo lang geleden hebben br. Harm en zr. Foekje stil gestaan bij hun 55 jarig huwelijksjubileum. Wat is het moeilijk om afscheid te nemen van de man waar je al zolang mee samen bent. Laten we dan als gemeente in deze moeilijke tijd rondom zr. Foekje en haar (klein) kinderen heen staan.

De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op vrijdag 27 februari om 11.15 uur in de Fonteinzaal van Bethel. Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren.De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres: Eringastraat 34, 9203 NT Drachten.


Br. Herman van der Graaf Br Herman van der Graaf

Op woensdag 11 februari 2015 is onze br. Herman van der Graaf overleden. Hij is 64 jaar oud geworden.

Nog niet zo lang geleden werd er bij Herman een ernstige vorm van kanker met uitzaaiingen geconstateerd. Al snel werd duidelijk dat er medisch gezien geen mogelijkheden meer waren. Hij is daarna snel achteruit gegaan. Ondanks dit verdrietige bericht bleef Herman dankbaar in het leven staan. Hij was God dankbaar voor de 64 levensjaren die hij had gekregen. Dankbaar, omdat hij wist dat hij verder zou leven. Hij keek er naar uit om naar God toe te gaan.

Laten we als gemeente in deze moeilijke tijd met gebed rondom Grace en de familie heen staan.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 17 februari 2015 om 11.00 uur in Baptisten Gemeente “Het Baken”, Kerspellaan 2, 7824 JG te Emmen. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen vanaf 9.30 uur. Aansluitend zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden

Correspondentieadres: Iepenlaan 42,9741 GD Groningen.


Br. Joop Gutter Br Joop Gutter

Op zaterdagavond 17 januari 2015 is onze broeder Joop Gutter overleden. Hij is 88 jaar oud geworden. Het overlijden van Joop kwam niet geheel onverwachts. De afgelopen jaren is de gezondheid van Joop achteruit gegaan. Sinds kort woonde hij daarom in Rispinge. Hij heeft daar nog een fijne tijd gehad en deed nog volop met de activiteiten van het tehuis mee.

Joop heeft een bewogen leven achter de rug. De periode die hij in Nederlands-Indië heeft doorgebracht heeft een stempel op zijn leven gedrukt. Naast Nederland heeft Joop een lange periode in Australië en in Israel gewoond. In 1989 is hij gedoopt in een pinkstergemeente. Vanaf dat moment heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan voor christelijke organisaties. Met Open Doors heeft hij reizen gemaakt naar meerdere gesloten landen en bij Opwekkingsconferenties is hij een bepalend gezicht geweest bij de stewards. In onze gemeente is hij een lange periode koster geweest.

Joop stond dankbaar in het leven. Hij was dankbaar dat hij onderdeel mocht uitmaken van onze gemeente, voor de vele bijzondere reizen die hij mocht meemaken en voor wat de mensen voor hem deden. Daarnaast was Joop een bidder. Tot voor kort bezocht hij jaarlijks de Nacht van het Gebed van Open Doors. Samen met een aantal andere mensen bleef hij dan een nacht wakker om te bidden voor vervolgde christenen wereldwijd.

De dankdienst voor zijn leven voorafgaan aan de begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 23 januari 2015 om 13.30 uur in de Fonteinzaal van Bethel. Aansluitend zal Joop in besloten kring begraven worden in Opeinde. Tussen 13.00 uur en 13.30 is er gelegenheid om de familie en nabestaanden te condoleren.

Correspondentieadres: W. Thomassen, De Bodding 9, 9249 MB Frieschepalen.


Contact opnemen met Gemeentezorg