Onderwijs

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven.

De meeste cursussen in het voorjaar van 2021 starten vanaf 1 februari, gespreid over verschillende dagen. Kijk bij elke cursus op welke avonden deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld).

Hieronder staan de cursussen die dan gegeven worden. 

In verband met de dan geldende maatregelen rondom Covid-19 geldt een maximum aan deelnemers per cursus. Tevens zullen de nodige hygiƫnische en veiligheidsmaatregelen in het gebouw worden toegepast.

Voor meer informatie, betalingsvragen of overige vragen mail of bel Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl, 0512-335427 of 0625373403.

.

Alpha
Start 8 februari

Van schepping tot Abraham

Online studie van Genesis 1-11

Start 2 februari

Dieptestudie Zacharia

Start 2 februari

Vervolgde Kerk
Open Doors

Start 1 februari

Evangelische Toerusting School  
September – mei
Premarriage Course

Start 2 februari

Basiscursus Pastoraat

Start 3 februari