Onderwijs

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven.

De meeste cursussen zijn in het najaar van 2020 vanaf 28 september tot 10 december, gespreid over verschillende dagen. Kijk bij elke cursus op welke avonden deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld).

Hieronder staan de cursussen die dan gegeven worden. 

In verband met de dan geldende maatregelen rondom Covid-19 geldt een maximum aan deelnemers per cursus. Tevens zullen de nodige hygiënische en veiligheidsmaatregelen in het gebouw worden toegepast.

Voor meer informatie, betalingsvragen of overige vragen mail of bel Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl, 0512-335427 of 0625373403.

.

Alpha
Start 5 oktober
Gebedscursus
Start 30 september
Grip op de knip
Start najaar
Vrijheid in Christus
Start 29 september
Evangelische Toerusting School  
Start 14 september
Dieptestudie Jezus in de Tora
Start 29 september
Online dieptestudie Openbaring
Start 29 september

Zelfverzekerd moeder zijn
Start 1 september


Jezus vinden:

Alpha

  • docenten Menno en Brenda Postma, Albert en Esther van der Veen. Verkenning van het christelijk geloof voor iedereen die nieuw is in de kerk of pas christen is (10 maandagavonden en 1 zaterdag, start 5 okt.) GRATIS Meer info…

Jezus volgen:

Gebedscursus

  • docent: Gerrit Lolkema. Bijbelstudie over de diverse aspecten van gebed en praktisch oefenen in groepjes. Op woensdag 30 sept., 14 & 28 okt., 11 & 25 nov., 9 dec. (€ 20) Meer info…

Grip op de knip

  • docent: Ammy van Eerden. Hoe jij en God samen tegen jouw geld aan kunnen kijken. Over de geestelijke waarde van geld en het effect van ons beheer op het koninkrijk van God. (€ 22) Meer info…

Vrijheid in Christus

  • docent: Ludy Fabriek. Worden als Jezus; vergeving, bevrijding en genezing. Op dinsdag 29 sept., 13 & 27 okt., 10 & 24 nov., 8 dec. (€ 27) Meer info…

Verdieping in Jezus:

Evangelische Toerusting School  

  • Docenten: Ludy Fabriek en Bas Krins. In 4 jaar alle Bijbelboeken in de hoofdlijnen leren kennen, Gods woord leren begrijpen en uitleggen en groeien in je relatie met God. Van sept. tot mei elke 2e en 4e maandagavond. (Voor leden € 150 per jaar) Meer info..

Dieptestudie Jezus in de Tora

  • Docent: Jaap Bönker. Jezus: het centrum van de Torah. Op dinsdag 29 sept., 13 & 27 okt., 10 & 24 nov., 8 dec. (€ 17) Meer info…

Online dieptestudie Openbaring

  • Docent: Ludy Fabriek. Wat het Bijbelboek Openbaring ons leert voor de toekomst en voor nu. Online via ons YouTube-kanaal, start dinsdag 29 sept.  (Gratis) Meer info…

Focus op het gezin:

Zelfverzekerd moeder zijn

  • Docenten: Esther Valkenburg en Margreet Westra. Je gezin leiden met Gods kracht en wijsheid. Gebaseerd op het boek van Joyce Meyer ‘De zelfverzekerde moeder’. Op dinsdagavond 1, 15 & 29 sept., 13 & 27 okt., 10 & 24 nov., en 8 dec. (€ 27 incl. boek) Meer info…