Nieuw Leven plus

Vervolgstappen op het uniek Bijbels herstelprogramma van Nieuw Leven

  • Omarm de nieuwe mens
  • Leven vanuit innerlijke vrede
  • Gebed
  • Leven met de heilige geest
  • Huwelijk, gezin en relaties
  • het Vaderhart van God
  • V.I.P. voor God
  • Koninklijk besluit en discipelschap

Je mag deel nemen aan Nieuw Leven Plus wanneer je het programma van Nieuw Leven hebt afgerond. Met de nieuwe zes vervolgstappen van Nieuw Leven Plus gaan we dieper in op het leven als hersteld kind van God.

Wanneer: Nog niet bekend

 

Kosten:

De bijdrage van de deelnemers is €30,00 per persoon. Bij het programma hoort een lesmap. Bij het lesmateriaal ontvangt u een machtiging. Als uw financiële situatie zodanig is dat er geen bijdrage kan worden betaald, dan wordt er in overleg naar een passende oplossing gezocht.

Voor meer informatie of opgave:

Nieuw Leven plus

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • MM slash DD slash JJJJ