Kosten

Dit herstelprogramma van een jaar wordt voor een groot deel door de Bethelgemeente gesubsidieerd. De bijdrage van de deelnemers is gesteld op 25 euro per persoon per kwartaal. Voor het hele programma betaalt een deelnemer dus 100 euro. Hiervoor ontvangt men onderwijsavonden, werkmateriaal, kleine groepsbijeenkomsten en vieringen. Koffie en thee in het Nieuw Leven Café zijn gratis (voor frisdranken betaalt men een kleine vergoeding).

Hoe vindt de betaling plaats?

De deelnemers ontvangen aan het begin van ieder kwartaal een machtiging voor de onkosten. Het financiële aspect mag nooit een belemmering zijn voor het volgen van dit herstelprogramma. Neem gerust contact met ons op als dit voor jou een probleem is.