Info en opgave

Wil je weten of dit programma geschikt is voor jou, hoe het programma er uit ziet, welke materialen worden gebruikt, hoe deskundig de medewerkers zijn of wil je je inschrijven?

Vul onderstaand formulier in. Aanmelden graag vóór 28 maart a.s.

Nieuw Leven: meer info nodig? Of meteen opgeven?

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Eventueel mobiel nummer