Nieuw Leven

Bijbels herstelprogramma – start 11 april 2024

Nieuw Leven helpt jou om in de vrijheid te komen,

vrede te ervaren en een sterke persoonlijke relatie met God en andere mensen te ontwikkelen.

 

Je zou graag een ander mens willen zijn, maar je weet niet hoe en leeft door zoals je gewend bent. Je wilt geen product zijn van je verleden of worden bestuurd door je gewoonten, maar je wilt je vrij voelen. Hoe kun je voorkomen dat je steeds weer dezelfde fout maakt? Hoe kom je af van die negatieve gedachten die je zo doen twijfelen aan jezelf? Waar vind je de kracht om te veranderen in de mens zoals die is bedoeld?

Wij dagen je uit om de eerste stap te zetten in het avontuur dat Nieuw Leven heet!

Aanmelden Nieuw Leven

Nieuw Leven is een uniek herstel- programma van twaalf stappen. Maar het is meer dan een programma. Er worden geen technieken aangeleerd die je helpen omgaan met je pijn, problemen of verslavingen. Er is meer nodig voor echte overwinning. Daarom leert Nieuw Leven je op een nieuwe manier naar het leven te kijken en er mee om te gaan zodat er een diepe, duurzame verandering plaats vindt van binnen uit.

Nieuw Leven heeft als uitgangspunt een toespraak van Jezus uit de Bijbel (de Bergrede, Mattheüs 5:3-10) waaruit acht principes zijn geformuleerd. Dit betekent niet dat Nieuw Leven alleen voor gelovigen is bedoeld. Ieder persoon die de Bijbelse basis van dit programma respecteert, kan een eerste stap zetten op weg naar verandering.

Nieuw Leven is de Nederlandse vertaling van ‘Celebrate Recovery’, een pastoraal herstelprogramma dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld en daar al jaren lang succesvol draait. Inmiddels wordt het programma wereldwijd gebruikt en heeft zo al tienduizenden mensen geholpen.

Start nieuwe stroom: 11 april 2024

 

Meer informatie tref je aan in: Folder Nieuw Leven.

 

Nieuw Leven: meer info nodig? Of meteen opgeven?

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Eventueel mobiel nummer

 

Terug naar Home Mijn Bethel

Terug naar Onderwijs