Leiderschaps training

Materiaal

Het materiaal van Stephen Covey (7 eigenschappen van effectief leiderschap) en/of Sean Covey (7 eigenschappen die jou succesvol maken) staat centraal in de cursus. Daarbij is er een duidelijk link gemaakt met het werken in de Bethelgemeente en de geestelijke toepassingen van de 7 eigenschappen. Er is een werkboek gemaakt door Bethelleden wat de 7 eigenschappen beschrijft en toepast in een geestelijk kader.

Het doel van de cursus is om effectiever te worden in leiderschap (aan jezelf en aan anderen) en binnen de Bethelgemeente daarin ‘één taal’ te spreken.

Inhoud

Deze leiderschapstraining is een cursus waarvan deelnemers veel mogen verwachten, voor zichzelf en voor de gemeente. De deelnemer gaat investeren in zichzelf, in tijd en energie, hij/zij leert ‘de sleutelprincipes’ kennen en begrijpen die horen bij effectief leiderschap en dus ook bij Geestelijk Leiderschap. Er wordt gewerkt met de ‘7 gewoontes’, die zijn gebaseerd op deze principes.

Toen Albert Einstein de naald van een kompas zag op vierjarige leeftijd, begreep hij dat er iets moest zijn ‘achter de dingen, iets in het diepe verborgene.’ Dit heeft betrekking op elk gebied van het leven. Net zoals er principes of natuurwetten zijn die het kompas aansturen, zijn er ook principes die mede de inhoud (en behaalde resultaten) in ons leven bepalen. In de cursus gaan de deelnemers als het ware op reis om met elkaar te delen hoe principes werken in het eigen leven, en waar ontwikkelingskansen liggen.

God is de Schepper en de bedenker van natuurwetten en wetten in sociale omgang. In de cursus wordt dan ook onderzocht waar en hoe de principes die Hij heeft gelegd in onze sociale omgang ons kunnen helpen tot Zijn doel met ons leven te komen.

Maximaal aantal deelnemers: 12 per cursus

Aantal avonden: 6, daarna wordt er afgesloten met een gezamenlijke masterclass/’hou-de-zaag-scherp’-avond (ook open voor deelnemers van vorige cursussen).

Kosten: € 27,-

Docenten: Nico Bijl, Marja Meinsma en Djoke Mulder van de Vrije Baptistengemeente Bethel

 

Terug naar Onderwijs

Terug naar Home Mijn Bethel