Jezus in de Tora

Jezus: het centrum van de Torah! Letterlijk: ‘alles wat geschreven is in de Torah van Mozes en de profeten en de Psalmen, gaat over Mij!’ (Lukas 24:44). In deze cursus over de Jezus gaan we vanaf Genesis 1 tot verder en wil Jaap laten zien dat de Here Jezus, in feite in iedere letter vanaf Genesis 1 staat genoemd. Verbonden en verbanden, daar gaat het over. ‘Het Lam dat geslacht is, sedert de grondlegging van de wereld’ (Openbaring 13:8). Alles stond al vast, het plan van God wordt door de geschiedenis geopenbaard! De docent wil jullie prikkelen om, zo wordt het genoemd, het Oude Testament te lezen in het licht van Jezus. Want het gaat over Hem! Zo worden de feesten van God behandeld, de openbaring in personen (o.a. Jozef), de samenvoegingen in Jezus tussen Israël en de volkeren (onder andere door de verzoening tussen Jakob en Esau), naar de toekomst toe. Een zwerftocht met Jezus als gids en centrum! Ga mee op reis! Op de dinsdagavonden 29 sept., 13 & 27 okt., 10 & 24 nov. en 8 dec. 2020.
Docent: Jaap Bönker (Bijbelse Cultuur Stichting) schrijver en (s)preker