Gods Feesttijden

Feesten uit Leviticus 23 in het licht van Jezus. (5 cursus-avonden)

Zeggen de feesttijden uit Leviticus 23 ons nog wat of is het alleen van belang voor het volk Israël?

Wat kunnen wij met Pesach, Pinksterfeest, Feest van de Bazuinen, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest? Heeft dat wat met de Here Jezus te maken?

‘Alles wat in de Torah, de Psalmen en de Profeten staat, gaat over Mij’ zegt Hij tegen de Emmaüsgangers en Zijn discipelen.

Dus in de Feesttijden zit Hij ‘verborgen’. Dus een avontuur om Hem te vinden!

Een uitdaging om aan het werk te gaan. Ga je mee?

Kosten: € 15 (en eventueel nog een boek van € 5)

Docent: Jaap Bönker – (Mede) schrijver van diverse boeken. Geeft als ZZP’er veel lezingen, cursussen met verschillende onderwerpen. Heeft zich verdiept in de Bijbelse cultuur, verzamelaar van veel voorwerpen die een rol spelen in de Bijbel (www.bijbelsecultuur.nl ).