Zieken

In verbondenheid met de rest van het Bethel huisgezin, leden bijstaan en begeleiden als ze in hun leven te maken krijgen met ziekte of overlijden.

ziekenwerk_01Algemeen gemeentebeleid bij ziekte

Krijg jij of een naaste te maken met ziekte, dan gaan we er in de gemeente van uit dat in de huiskring onderlinge zorg en aandacht is. Bijvoorbeeld door een bezoek van de kring bij een ziekenhuisopname. Bij langdurige ziekte kan de kring afspraken maken hoe zij betrokken blijven. Belangrijk: meld een ziekmelding dus ook bij de kring(leiders), zodat zij ook op de hoogte zijn.

Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.’  – Mattheus 25:40 –

Jacob Visser – Manager zorgbeleid

Soms worden mensen zo ernstig ziek dat het de zorg van de kring overstijgt. Dan blijft de kring betrokken, maar zal ook de pastoraal oudste worden ingeschakeld. Onder ernstige ziekte verstaan we ziekten die levensbedreigend kunnen worden. De pastoraal oudste kan gemeenteleden op verzoek zalven. Bij ernstige ziekte is het dus belangrijk om naast de kring(leiders) de pastorale oudste op de hoogte te brengen.

Op het moment dat een ziekte levensbedreigend wordt zal onze ziekenpastor betrokken worden. Deze is in de gemeente aangesteld om mensen te begeleiden in de palliatieve fase. Hij begeleidt de zieke tot en met het sterven en draagt zorg voor de begrafenis en de nazorg voor de nabestaanden. Tijdens dit proces zijn de pastoraal oudste en kring(leiders) ook betrokken.

ziekenwerk_03Aanvullende zorg van Gemeentezorg

Omdat niet iedereen in de gemeente betrokken is bij een kring kan er een verminderde pastorale betrokkenheid zijn. Daarom biedt GEMEENTEZORG aan om dit op te vangen door een vrijwilligersteam die naast de kringen/oudsten betrokken zijn en pastorale zorg verlenen. De eerste zorg blijft bij de huiskring, pastorale oudste en pastor, maar indien meer zorg nodig is dan kunnen deze teams in overleg met de pastor aanvullende zorg verlenen. Aanvullende pastorale zorg betekent: ziekenhuisbezoek-team, pastoraal bezoekteam voor chronische zieken, pastoraal team voor terminale zorg en psychische zieken en lotgenotengroepen.

 

Samenvatting

ziekenwerk_04Bij ziekenhuisopnames en operatieve behandelingen:

  1. Stuur een bericht naar zieken@bethel.nl voor de berichtgeving op BethelActueel
  2. Breng je huiskring(leiders) op de hoogte

De huiskring is pastoraal betrokken.

Bij ernstige levensbedreigende ziekte, langdurige behandelingen:

  1. Stuur een bericht naar zieken@bethel.nl voor de berichtgeving op BethelActueel
  2. Breng je huiskring(leiders) op de hoogte
  3. Breng je pastoraal oudste op de hoogte

De huiskring(leiders) en pastoraal oudste zijn pastoraal betrokken.

Bij ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg:

  1. Bericht sturen naar zieken@bethel.nl voor de berichtgeving op BethelActueel
  2. Huiskring(leiders) op de hoogte brengen
  3. Pastoraal oudste op de hoogte brengen
  4. Ouderen- en ziekenpastor op de hoogte brengen

De huiskring(leiders), pastoraal oudste en pastor zijn pastoraal betrokken.

Contact opnemen met Gemeentezorg