Hoe vraag ik zorg aan?

Als Vrije Baptistengemeente Bethel hebben we veel mogelijkheden om mensen een helpende hand te bieden in moeilijke omstandigheden. Soms merken we dat niet voor iedereen duidelijk is wat de beste en snelste manier is om hulp te vragen. Belangrijk om te vermelden is dat onderlinge zorg in de gemeente plaatsvindt op en vanuit de huiskringen van de gemeente.

Het kan gebeuren dat zorg vanuit de huiskring niet (meer) mogelijk is. De huiskringleider neemt dan contact op met de kringoudste. Zo nodig kunnen zowel kringleider als kringoudste contact opnemen met Gemeentezorg voor overleg en advies.

Soms, bijvoorbeeld omdat een situatie te complex is, kan de benodigde zorg niet door een huiskring worden gegeven. In dat geval kan – door de persoon zelf! – zorg worden aangevraagd bij Gemeentezorg. Hiervoor is voor leden zowel als niet-leden een invulformulier beschikbaar.

Ik wil graag zorg aanvragen.

De ingevulde informatie komt per email bij onze zorgcoördinatie terecht en binnen drie werkweken wordt er contact opgenomen voor het maken van een eerste afspraak.

In dat eerste gesprek bespreken we je situatie en bekijken we samen wat we voor jou kunnen betekenen binnen de mogelijkheden die we als Bethel Gemeentezorg kunnen bieden. Deze mogelijkheden vindt je beschreven op de andere pagina’s van Gemeentezorg die je kunt bereiken vanuit het menu aan de linkerkant.

Privacybescherming

Gemeentezorg registreert en archiveert zorgvragen en doorverwijzingen. Dit persoonlijk dossier is en blijft eigendom van de zorgvrager. Na de geboden zorg blijft het dossier nog 5 jaar in het archief van Gemeentezorg, daarna wordt het vernietigd. Uiteraard werken we hierbij volgens de richtlijnen van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

 

Contact opnemen met Gemeentezorg