Gemeentezorg Aanvraag

Via het formulier hieronder kun je zorg aanvragen in de vorm van pastorale of diaconale begeleiding, ziekenbezoek, gebed, etc. Dit formulier is persoonsgebonden en moet worden ingevuld door – en met de gegevens van – de persoon die de zorg nodig heeft, of diens wettelijk vertegenwoordiger. Een volledig ingevuld en verzonden formulier komt bij onze zorgcoördinatie terecht en wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvang je een uitnodiging voor een oriënterend pastoraal gesprek, waarin wij met jou je situatie bespreken. Op basis van dat gesprek bepalen en bespreken wij met jou een advies voor een zorgtraject. Samen zoeken we naar de juiste pastorale, diaconale of specialistische zorg.

LET OP: Vergeet je niet op de knop “Verzenden” onderaan het formulier te klikken?