Gebed

Mensen verbinden met God.

bidden_voor_het_kruisBij elke samenkomst in onze gemeente is gelegenheid voor mensen om voor zich te laten bidden. Bidden is altijd samen met twee personen; voor de veiligheid van degene die komt voor gebed en voor de gebedsmedewerker zelf. Het belangrijkste doel van de mensen van Bethel’s gebedswerk is om mensen te verbinden met God.

Iedere zondagochtend zijn er twee volwassensamenkomsten en is er een avondsamenkomst: steeds zijn de gebedsmedewerkers aanwezig en is er gelegenheid voor gebed.

X-Stream Meetings: voor jongeren van 12 tot 18 jaar, elke eerste en derde zondag van de maand, in de Fonteinzaal. Het gebedsteam is elke Meeting aanwezig en er is altijd gelegenheid voor gebed.

Radical-diensten, afwisselend op de zaterdag- of op de zondagavond in de vierde week van de maand, is het gebedsteam aanwezig om voor je te laten bidden. De diensten zijn speciaal voor jongeren van 18 tot 25 jaar.

In de binnenkamer: 3-4 keer per jaar. De data worden bekend gemaakt op BethelActueel. Er zijn bij deze diensten gebedsmedewerkers voor persoonlijk gebed aanwezig.

luisterend_biddenGebed kan heel krachtig werken in een mensenleven. De Heer wil wonderen doen in het leven van mensen die beschadigd zijn, verwond en afgewezen. Ook zijn we alert op problemen waarbij ook praktische hulp nodig is. Dan worden mensen doorverwezen naar Gemeentezorg.

 

 

Contact opnemen met Gemeentezorg

SaveSave