Care Corner

Care Corner is er voor een brede groep mensen die door bijzondere omstandigheden onder een bestaansminimum moeten leven en/of aangewezen zijn op additionele hulp van derden maar deze in onvoldoende mate kunnen verkrijgen vanuit de voorzieningen van de overheid.

Vanuit het bijbels perspectief zou je kunnen spreken van de “hedendaagse” weduwen en wezen.
We denken dan aan financieel zwakke éénoudergezinnen, sociale minima, mensen met een kleine uitkering, mensen die door bijzondere omstandigheden in financieel moeilijke omstandigheden verkeren, mensen met een minimaal inkomen en nieuwkomers.

Kort gezegd:

  • Mensen met beperking
  • Mensen met budgetproblematiek
  • Mensen die langdurig werkloos zijn en daardoor in een bestaansminimumsituatie verkeren
  • Mensen die door bijzondere omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven
  • Mensen met een kleine uitkering (bv enkel AOW)
  • Mensen met een minimaal inkomen
  • Grote gezinnen
  • Tienermoeders
  • Asielzoekers / illegalen / nieuwkomers

Openingstijden Care Corner

Iedere maandag en vrijdag van 13.00 – 16.00 uur is Care Corner geopend, voor iedereen!

Openingstijden tijdens de zomer

Let op: in augustus (5 augustus t/m 30 augustus) in Care Corner op maandag gesloten.
Geopend:
– Vr 9 augustus 13.00 – 16.00
– Vr 16 augustus 13.00 – 16.00
– Vr 23 augustus 13.00 – 16.00
– Vr 30 augustus 13.00 – 16.00

Openingstijden vanaf 9 september 2024

In het nieuwe seizoen is Care Corner op maandag langer geopend:

Maandag
– 09.00 – 12.00 uur, alleen voor gemeenteleden
– 13.00 – 16.00 uur, iedereen welkom!

Vrijdag
– 13.00 – 16.00 uur, iedereen welkom!

Neem hieronder een kijkje binnenin Care Corner:

Binnenin de Care Corner 2
Binnenin de Care Corner 1