Care Corner

Care Corner is er voor een brede groep mensen die door bijzondere omstandigheden onder een bestaansminimum moeten leven en/of aangewezen zijn op additionele hulp van derden maar deze in onvoldoende mate kunnen verkrijgen vanuit de voorzieningen van de overheid.

Vanuit het bijbels perspectief zou je kunnen spreken van de “hedendaagse” weduwen en wezen.
We denken dan aan financieel zwakke éénoudergezinnen, sociale minima, mensen met een kleine uitkering, mensen die door bijzondere omstandigheden in financieel moeilijke omstandigheden verkeren, mensen met een minimaal inkomen en nieuwkomers.

Kort gezegd:

  • Mensen met beperking
  • Mensen met budgetproblematiek
  • Mensen die langdurig werkloos zijn en daardoor in een bestaansminimumsituatie verkeren
  • Mensen die door bijzondere omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven
  • Mensen met een kleine uitkering (bv enkel AOW)
  • Mensen met een minimaal inkomen
  • Grote gezinnen
  • Tienermoeders
  • Asielzoekers / illegalen/ nieuwkomers

Openingstijden (met uitzondering schoolvakanties):

Maandag- en vrijdagmiddag van 13:00-16:00 uur en iedere tweede zondag van de maand van 10.30-11.30 uur

 

Neem hieronder een kijkje binnenin Care Corner

Binnenin de Care Corner 1
Binnenin de Care Corner 2