Gebedscursus

GEANNULEERD vanwege te weinig deelname

Wat zegt de Bijbel over bidden? En hoe kunnen we ons gebedsleven verdiepen? Belangrijke vragen voor alle christenen. ‘Here, leer ons bidden’ vragen de discipelen aan Jezus (Lukas 11:1). Ook wij mogen dat leren: in gesprek met onze hemelse Vader, Hem danken, loven, belijden, smeken en voorbede doen. Bij al deze aspecten van gebed staan we stil door middel van Bijbelstudies uit het boekje ‘Opgeheven handen’ van H. J. van der Veen. De onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn: leerling, voorbede, gesprek, vervulling, bid en werk, genezing, verheerlijking en verdieping. Ook gaan we elke avond  praktisch oefenen door samen te bidden in kleine groepjes.

Kosten: € 25 (inclusief het boekje)

Geef je op via de keuze links in het menu

docent Ludy Fabriek, Hoofd Onderwijs Bethel

 

Terug naar Onderwijs

Terug naar Home Mijn Bethel