Gastenkring

Ben je een regelmatige bezoeker van onze diensten?
Wil je nader kennis maken met onze gemeente?
Overweeg je lidmaatschap?

Kom dan op de volgende dinsdagavonden naar de Gastenkring in de Lounge naast de Fonteinzaal, waar je Bethel als gemeente beter leert kennen, waar je andere vaste gasten ontmoet en samen kunt praten over geloofs- en levensvragen. De avonden zijn van 19.30-21.30 uur. Binnenlopen kan altijd! Meer informatie nodig? Mail naar Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl.

Data najaar 2024:

  • 17 september
  • 1 oktober
  • 15 oktober
  • 29 oktober
  • 12 november
  • 26 november (over de doop)
  • 10 december

Aanmelden Gastenkring

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.