De Bijbel over ‘Geven’

‘Geven’ is een gevoelig onderwerp. Dat klinkt vreemd, maar toch is het zo. ‘Geven’ heeft te maken met geld en geld is als ‘ruilmiddel’ om in het levensonderhoud van mensen te voorzien natuurlijk heel belangrijk. En zo is geld ook voor een kerk van zeer groot belang. Een kerk, als gemeenschap van heiligen, Jezus toebehorend, is er alleen maar als de heiligen iets van hun geld ter beschikking willen stellen aan de kerk. Waardoor de kerk aan het geestelijk levensonderhoud van mensen kan bijdragen.

De Bijbel zegt veel over het principe van ‘Geven’. Lees deze folder als je meer wilt weten: Wat zegt de Bijbel over Geven?