Bethel financieel steunen?

Giften

Uw  financiële bijdrage om onze missie en visie vorm te geven, wordt bijzonder gewaardeerd en weloverwogen geïnvesteerd. Giften aan de Bethelgemeente zijn vanwege onze ANBI-toewijzing fiscaal aftrekbaar.
Een gift kan worden overgemaakt op:

IBAN – NL13 RABO 0309 0278 53
BIC – RABONL2U

of

IBAN – NL86 INGB 0003 1460 25
BIC – INGBNL2A

Wilt u online geven? zie ‘geef online’ rechtsonder bethel.nl

Collectebonnen

Wij bieden de mogelijkheid tot het bestellen van collectebonnen via onze webshop

Bereikbaarheid van de taakgroep Financiën

Telefonisch: (0512) 33 54 13
E-mail: financien@bethel.nl

Een medewerker van Financiën is op werkdagen aanwezig van 09.00 – 12.00 uur

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Omdat de Vrije Baptistengemeente Bethel deel uitmaakt van de ABC-gemeenten, die de ANBI-toewijzing heeft, dient bij belastingaangifte vermeld te worden dat de gift is gedaan aan: ABC-gemeente Bethel Drachten.

Informatie in het kader van ANBI-transparantie vind je hier.