• Kringthema: Jouw twijfels en Gods verbond – Genesis 15 Download
  • Kringthema: Zaaien en oogsten – Johannes 4:31-39 Download
  • Kringen en oudsten Zuid- en Zuidwest Friesland, Groningen, Drenthe Download
  • Kringen en oudsten Noord- en Noordwest Friesland Download
  • Kringen en oudsten Drachten Download