Dieptestudie Nehemia

Geestelijke en praktische lessen van een trouwe dienaar van God

Het boek Nehemia leert ons de geschiedenis van een man die in volkomen afhankelijkheid van de Here God, Hem dient met grote overgave, toewijding en trouw. Dit boek toont ons ook dat wanneer alles uiterst moeilijk is, de Here God op wonderlijke wijze uitkomst biedt aan zijn kinderen.

De geschiedenis van Nehemia speelt zich af na de Babylonische ballingschap. In 539 v. Chr. had de Perzische koning Cyrus (of Kores) de Judese ballingen toestemming gegeven om terug te keren naar het land van de voorvaderen. Zo’n 50.000 ballingen keren onder leiding van Zerubbabel terug om Jeruzalem en met name ook de tempel te herbouwen. De herbouw en herbevolking van Jeruzalem valt echter zeer zwaar, vanwege veel tegenstand en groot gebrek aan de nodige middelen. Ongeveer een eeuw later (444-425 v. Chr.) komt Nehemia aan in Judea en onder zijn leiding wordt in wonderlijk korte tijd de muur van Jeruzalem herbouwd en wordt ook de Judese samenleving hervormd naar Gods principes.

Het boek Nehemia omvat twee hoofddelen:

Deel I. Hoofdstuk 1-7, herstel van de muren van Jeruzalem en herbevolking van de stad.

Deel II. Hoofdstuk 8-13, geestelijk onderwijs en hervorming met Ezra de priester.

Het boek Nehemia is geestelijk-praktisch van aard en richt zich op alle aspecten van ons leven. De inhoud is historisch van aard, maar bovenal zeer geestelijk: vermanend en bemoedigend. Tegelijkertijd is het een door en door praktisch boek, gericht op het handelen in dienst van de Here God. Hierbij is het boek ook didactisch van aard en leert ons om geestelijk én materieel de Here te dienen.

Nehemia leert ons hoe te bidden bij problemen en tegenslagen. Zijn geschiedenis leert ons hierbij hoe te werken in vertrouwen op Gods genade en hulp. Het leert ons ook anderen te motiveren in tijd van geestelijk en moreel verval. In al deze geestelijk-praktische aspecten kunnen wij onszelf als christen en dienaar van God herkennen.

Uit dit bijzondere Bijbelboek blijkt hoe Gods Licht het duister van allerlei tegenslagen en tegenstanders te niet doet en doordringt. Nehemia biedt geestelijk-praktisch onderricht voor wie de Here trouw wil dienen.

De inhoud van Nehemia zal op een eenvoudige, toegankelijke wijze worden besproken. We hopen door deze studie te ontdekken hoe de boodschap en het onderricht van Nehemia ons de weg wijst om als dienaar van God vruchtbaar te zijn voor Hem …

De cursus beslaat 6 cursusavonden.

Kosten: € 22

Docent: Dr. Gieneke Sneller-Vrolijk (Wezep; auteur, vertaler, spreker, docent Theologie: OT, Hebreeuws, Jodendom)

 

Terug naar Onderwijs

Terug naar Home Mijn Bethel