Dieptestudie Hooglied

Hooglied: lied van de allerhoogste liefde

Hooglied is het enige Bijbelboek dat geheel gewijd is aan de unieke relatie tussen man en vrouw. Dat het om een liefdesrelatie gaat blijkt al duidelijk vanaf het begin: “Laat hij mij kussen …” Maar hoe we dit moeten opvatten is echter niet meteen zo duidelijk.
Laat ik het maar eerlijk zeggen: De interpretatie van Hooglied is vanwege de thematiek, inhoud, strekking en opbouw niet eenvoudig. Bovendien maakt het vele gebruik van beeldspraak en allerlei dichterlijke beschrijvingen de uitleg ook moeilijk(er).

Het lezen van dit boekje roept vanaf het begin wel vragen op. Wie zijn de hoofdpersonen en hoe moet hun relatie worden opgevat? Hoe dienen de voorkomende (fysieke) beschrijvingen en de vele uitdrukkingen van emoties, verlangens en bewondering te worden uitgelegd? Centraal staat hierbij ook de vraag naar de theologische bedoeling en praktische boodschap van het boekje voor de lezer hier en nu. In deze cursus zullen al deze vragen aan de orde komen.

Het is dan ook niet vreemd dat vanwege genoemde vragen er in de loop van de eeuwen een aanzienlijke hoeveelheid uiteenlopende interpretaties is ontstaan, zowel van joodse als christelijke zijde. In de inleiding op Hooglied als Bijbelboek hopen we hier in enkele hoofdlijnen nader op in te gaan, met het oog op de uitleg van het boekje.

De bedoeling van deze cursus is om na de algemene inleiding op het Bijbelboekje de inhoud van elk hoofdstuk te bespreken. Hierbij zal worden uitgegaan van de woordelijke lezing en betekenis van de tekst. De vele hierin voorkomende vormen van beeldspraak en dichterlijke uitdrukkingen zullen worden toegelicht.

Met elkaar hopen we de inhoud van dit bijzondere Bijbelboekje te bestuderen, en zo te ontdekken dat Hooglied als Bijbels wijsheidsboek tijdloos, concreet en praktisch huwelijksonderricht biedt en tevens geestelijk rijke leer bevat met betrekking tot onze relatie met de HERE Jezus (Ef. 5:24-26).

Gaat u mee om de rijke inhoud en betekenis van Hooglied te ontdekken?

Cursusdata: 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart. De opzet van de cursus zal wat anders zijn dan we gewend waren: de 1e, 3e en 5e cursusavond zullen fysiek in Drachten gehouden worden, de 2e en 4e les gaan de cursisten offline thuis op eigen gelegenheid doornemen. 

Kosten: € 20.

Docent: Dr. Annechiena (Gieneke) Sneller-Vrolijk (Wezep; auteur, vertaler, spreker, docent Theologie: OT, Hebreeuws, Jodendom)