Dieptestudie Ester

Hoe God op een bijzondere manier werkt door een gewone vrouw

Het Bijbelboek Ester vertelt ons de geschiedenis van een Joods weesmeisje dat, ondanks haar nederige afkomst, een machtige, invloedrijke positie aan het Perzische hof verkrijgt.

De auteur schildert de hoofdpersoon Ester in de verschillende stadia van haar persoonsontwikkeling. Zo ‘zien’ we de ontwikkeling in haar persoonlijkheid. Aanvankelijk lijkt zij gedwee, passief, haar wil en mening krijgen geen ruimte. Hierin komt echter een abrupte omkering! Wanneer door toedoen van de jodenhater Haman het hele volk Israël dreigt te worden uitgeroeid, treedt zij op als een moedige, schrandere vrouw die alles riskeert om haar volk te redden. Zij toont zich een vrouw die weet hoe zij op actieve, slimme wijze haar gaven, kansen en charmes kan benutten. Haar persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid in de redding van haar volk leert ons hoe de Here God werkt in het mensenleven.

Heilsgeschiedenis met messiaans perspectief

Het Bijbelboek Ester is historisch van aard. Het centrale thema van het Esterverhaal is Gods voorzienigheid. Het is zijn soevereine besturing en leiding in alle dingen waardoor Hij de gebeurtenissen tot radicale omkering leidt. We mogen ontdekken dat omkering dan ook een steeds terugkerend literair kenmerk en sleutelmotief  is in Esters geschiedenis. Het noodlot van de genocide die Israël bedreigde wordt omgekeerd en men viert Purim! Het volk Israël leeft voort onder Gods bescherming, want uit dat volk zou de beloofde Messias worden geboren (Gen. 12;3; Gal. 3:8). Zo biedt het boek Ester ons heilsgeschiedenis met een duidelijk messiaans perspectief …

De afwezigheid van een Godsnaam houdt niet in dat Hij niet aanwezig is in deze geschiedenis. Gods leidende hand blijkt aanwezig en toont zijn voorzienigheid en soevereiniteit. Als aandachtige lezer mogen we dit in veel situaties opmerken.

Het boekje Ester is bedoeld om lezend, luisterend, studerend, door deze indrukwekkende geschiedenis heen Gods leidende, werkende, beschermende hand in zijn volk Israël, mensenlevens en wereldgebeuren te ontdekken.

Doet u mee?

Kosten: € 20.

Docent: Dr. A.E.M.A. (Gieneke) van Veen-Vrolijk