Worship Academy – verdiepingsavond ‘Deeper’

Worship Academy houdt drie verdiepingsavonden DEEPER voor muzikanten, zangers en gemeenteleden.

In drie avonden willen we je helpen je eigen taal van aanbidding meer en meer te vinden en te uiten. Anders dan de vorige twee series is dat we het onderwijs veel meer gaan verweven met de praktijk. Op die manier kun je op de avond zelf de stof je veel meer eigen maken en in de week die voor je ligt er al veel meer mee doen door de handvatten die je hebt meegekregen. Dus korte behapbare stukken onderwijs gecombineerd met een tijd van aanbidding en gebed om het in praktijk te brengen. 

Daarnaast houden we de ‘lessons from a pro’ en zullen we elke avond iemand uitnodigen om te vertellen over hoe hij of zij een leven van aanbidding vorm geeft om ons te inspireren. 

We willen je met deze avonden helpen om in te zoomen op wat het fundament moet zijn van ons leven; aanbidding. We hebben grote verwachting dat de Heilige Geest ons hart zal aanraken waardoor ons verlangen in Hem gaat groeien. We verlangen dat we als aanbidders groeien in vrijheid, ons niet laten leiden door schaamte maar zonder schroom onze emoties in onze eigen ‘taal’, dat wat bij ons past, te uiten naar God. 

Deze avonden worden geleid door … 

Op deze avonden gaan we ‘Deeper’. En we willen je aanmoedigen om hier aan mee te doen. Kosten: € 30.

De avonden zijn op 6, 13 en 20 november van 19:30 uur tot 22:00 uur.