Care Corner

‘Care Corner geeft materiële en immateriële hulp aan mensen

die door bijzondere omstandigheden onder het bestaansminimum moeten leven.’

 

 

Het is van belang dat binnen Care Corner een geborgen / veilige sfeer heerst die past bij onze identiteit. Dat betekent dat medewerkers zich opgewekt, behulpzaam, barmhartig en betrokken tonen naar de bezoekers en daarbij altijd zoeken naar hun welzijn.

Care Corner biedt materiële hulp aan:

 • Mensen met een beperking
 • Mensen met budgetproblematiek
 • Mensen die langdurig werkloos zijn en daardoor in een bestaansminimumsituatie verkeren
 • Mensen die door bijzondere omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven
 • Mensen met een kleine uitkering (bijvoorbeeld alleen AOW)
 • Mensen met een minimaal inkomen
 • Grote gezinnen
 • Tienermoeders
 • Asielzoekers / illegalen/ nieuwkomers

Care Corner biedt immateriële hulp aan:

 • Mensen met opvoedingsproblematiek
 • Mensen met sociaal / emotionele problematiek
 • Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor m.b.t. hun problemen
 • Mensen die eenzaam zijn

.

Wat biedt Care Corner?

 • Kledingzaak: kapper, pedicure en advies
 • Medische hulp: verpleegkundige vraagbaak, verpleegkundige verwijzing, verpleegkundige begeleiding, arts, tandarts en fysiotherapeut
 • Activiteiten: geven van Lessen (taal), cursus in Atelier, geven van workshops en hulp bij mensen met beperking
 • Repairshop: reparaties en hulp bij aanschaf
 • Infoshop: algemene informatie, hulp bij formulieren invullen en/of lezen en hulp met internet
 • Persoonlijke verzorging: advies op gezondheid, pedicure en kapper
 • Foodshop: voedselpakketten en losse verkoop / verstrekking

 

 

Openingstijden

Voor de openingstijden wordt een groeimodel gehanteerd.
Er wordt gestart met twee middagen en een ochtend. Afhankelijk van drukte en belangstelling op termijn uitbreiden maar vooralsnog maximaal drie openingsmomenten.

 

 • Maandagmiddag 13.00 uur tot 16.00 uur
 • Vrijdagmiddag 13.00 uur tot 16.00 uur

 

De mogelijkheden van de personeelsinzet is bepalend voor de te kiezen dagdelen.

Het aanbod wordt gefaseerd ingevoerd.
Bij de start zijn in elk ieder de onderdelen kleding, voedsel en de informatie actief.