Bijbelstudie Hebreeënbrief

Op verzoek: BIJBELSTUDIE OVERDAG over de Hebreeënbrief.

De Hebreeënbrief is in meerdere opzichten heel bijzonder:

  • De schrijver is onbekend
  • De tijd van schrijven is onbekend
  • De brief is gericht aan Israëlieten die twijfelden of ze in Jezus zouden gaan geloven
  • Het nieuwe verbond in Jezus wordt tegenover het oude verbond van de wet geplaats

We willen samen deze brief bestuderen, door er samen over te praten.

We gaan dit op woensdagochtenden doen om de twee weken, tot zolang we willen.

Vervolg: woensdagochtend 13 september 9.30 uur – 11.30 uur in de Lounge.

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Je hoeft je voor deze cursus niet op te geven.

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd Onderwijs Bethelgemeente Drachten)