In de Bres

In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg vanuit christelijk perspectief aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten. We zien geloof en levensvisie als een belangrijk onderdeel van het leven. Psychische klachten zijn vaak verweven met persoonlijke geloofsovertuiging. Vragen rondom geloof kunnen verwarring geven. Maar geloof kan ook een ‘bijzondere krachtbron’ vormen op weg naar herstel. Alle reden om er aandacht aan te besteden in de gesprekken.

We bieden een open en vertrouwde sfeer om over je psychische klachten en geloof te praten. Je bent welkom bij ons ongeacht je geloofsovertuiging, levensvisie of (culturele) achtergrond. We bieden professionele behandelingen op basis van de geldende normen en richtlijnen binnen de GGZ. Daarbinnen maken we gebruik van bijbelse principes en zetten we onze kennis en ervaring in op het gebied van psychische klachten en geloof. Onze behandelaren zijn professionals uit verschillende disciplines en met verschillende geloofsachtergronden.

Vanuit die visie en vanuit ons geloof bieden we behandeling bij een breed scala aan psychische klachten en problemen. Bijvoorbeeld bij angst, depressie, overbelasting, ADHD, autisme en gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast helpen we je het leven weer aan te kunnen na een traumatische ervaring of groot verlies. En kunnen we hulp bieden bij problemen in de gezinssfeer, zoals relatie- en opvoedingsproblemen.

Welkom bij In de Bres. Geestelijke gezondheidszorg vanuit christelijk perspectief.

Behandeling bij In de Bres wordt in de meeste gevallen vergoed.

Meer informatie vind je op www.indebres.nl

Zonnedauw 5

9292 PE, Drachten

088-2778881 info@indebres.nl

www.indebres.nl