Al Massira

Al Massira: Een gezamenlijke reis die langs de profeten voert en die eindigt in een ontmoeting met Jezus

Massira is het Arabische woord voor reis. Al Massira is een reis door de Bijbel, gebaseerd op de wandeling die Jezus naar het dorp Emmaüs maakte. Onderweg ontmoette Hij twee vrienden die op zoek waren naar antwoorden op actuele, brandende vragen. Door de tekenen van de profeten uit te leggen gaf Hij hun de antwoorden die zij zochten.

Bij Al Massira neemt de presentator jou en je vrienden mee op reis naar de profeten en met als eindbestemming een ontmoeting met Jezus de Messias.

Een reis van 13 bijeenkomsten/ontmoetingen

 • ideaal voor bestaande vriendengroepen, waar zowel zoekenden als christenen deel van kunnen uit maken.
 • te combineren met activiteiten zoals een maaltijd of thee drinken, open discussies, gebed en verdiepen van vriendschappen.
 • een chronologische presentatie van het christelijk geloof in de oorspronkelijke context van het Midden Oosten.

Wat maakt Al Massira uniek in het gebruik?

 • Het geeft antwoord op de gangbare vragen van mensen, met name uit de Arabische wereld, over wie Jezus de Messias is en hoe je blijvende vrede met God kunt krijgen.
 • Geschreven door inwoners uit de Arabische wereld en gevoelig naar de cultuur in het Midden Oosten en andere niet-westerse culturen.
 • Zo veel mogelijk gefilmd op de locaties waar de Bijbelse gebeurtenissen plaatsgevonden hebben
 • Geschikt voor jong en oud, analfabeet en hooggeschoolde, mannen en vrouwen, individuen en groepen.
 • Het lesmateriaal, oorspronkelijke gemaakt in het Arabisch, is beschikbaar in veel talen zoals Nederlands, Engels, Frans en Duits. Daarbij worden er steeds nieuwe talen ontwikkeld.

Overzicht van Onderwerpen

Introductie

 1. Het leven van Adam en Eva
 2. Het leven van Noach
 3. Het leven van Abraham en Sara
 4. Het leven van Mozes
 5. Het leven van koning David
 6. Het leven van Maria en Jezus
 7. Het leven van de Messias
 8. De Messias & de Vader
 9. De Messias & de Heilige Geest
 10. Een leven met de Messias
 11. Leren wandelen met de Messias
 12. De omgang met de Messias

De materialen

7 DVD’s met in totaal 13 episodes van zo’n 40 minuten elk.

 • Discussievragen en extra aantekeningen voor de deelnemers
 • Handboek voor de groepsleider

 Training voor het gebruik

De materialen worden ter beschikking gesteld aan iedereen die de Massira training gevolgd heeft. Gedurende twee dagen leer je stapsgewijs omgaan met het interactieve lesmateriaal in een vriendenkring. Je krijgt praktische tips om een prettige sfeer te creëren, open discussies te leiden, te bidden met en voor je vrienden en hoe je lastige vragen over Jezus en de drie-eenheid kunt beantwoorden.

De data voor de eerstvolgende trainingen zijn te vinden op: http://almassira.jouwweb.nl/ . Daar is ook meer informatie te vinden en een promotiefilmpje. Aanmelden voor een training doe je ook op deze website.

Inmiddels zijn enkele honderden mensen in Nederland getraind en draait de cursus in allerlei plaatsen. Daardoor zijn over het hele land Arabisch sprekenden en anderen tot geloof gekomen. Wie weet mag jij Gods instrument zijn in jouw woonplaats waardoor mensen Hem leren kennen als hun hemelse Vader.

Voor meer informatie:  massira.nederland@gmail.com   Tel 06-1337 2129  Laurens van Dieren

 

Docenten: Andries en Coby Oosterloo (Bethelgemeente Drachten, team vluchtelingenhulp Wegwijzers)