Al Massira

Al Massira

Wil je meer leren over de boodschap van de profeten in het Oude Testament? Dan is deze cursus iets voor jou!

Vanaf de 2e helft van september 2023 worden er binnen het project Wegwijzers twee parallelle cursussen Al Massira aangeboden:  één in het Arabisch en één in het Farsi. Afgelopen jaar hebben veel mensen de cursus gevolgd waarbij we hebben gezien dat Jezus harten aanraakt en mensen groeien in hun relatie met Hem. Enkelen hebben zelfs de keuze gemaakt hun leven aan Jezus te geven.

Al Massira: Een reis met een doel

Massira is het Arabische woord voor reis. Al Massira is een reis door de Bijbel, gebaseerd op de wandeling die Jezus naar het dorp Emmaüs maakte. Onderweg ontmoette Hij twee vrienden die op zoek waren naar antwoorden op actuele, brandende vragen. Door de tekenen van de profeten uit te leggen gaf Hij hun de antwoorden die zij zochten.

Een reis van 13 bijeenkomsten/ontmoetingen

Het christelijk geloof wordt gepresenteerd door middel van een chronologisch overzicht van de Bijbel dat is gefilmd in zijn oorspronkelijke context in het Midden-Oosten. Inclusief een verscheidenheid aan geïntegreerde activiteiten: het bekijken van de film, open discussie, gebed en gezelschap. De cursus bestaat uit een introductie, gevolgd door 12 lessen.

Wat maakt Al Massira uniek in het gebruik?

 • Het verklaart de Bijbel zonder te vergelijken met enige andere denkwijze of geloofsovertuiging.
 • Het geeft antwoord op de gangbare vragen van mensen, met name uit de Arabische wereld, over wie Jezus de Messias is en hoe je blijvende vrede met God kunt krijgen.
 • Geschreven door inwoners uit de Arabische wereld en gevoelig naar de cultuur in het Midden Oosten en andere niet-westerse culturen.
 • Zo veel mogelijk gefilmd op de locaties waar de Bijbelse gebeurtenissen plaatsgevonden hebben
 • Is relevant voor mannen en vrouwen van alle etnische, sociale en religieuze achtergronden en van alle leeftijden.
 • Geeft een duidelijk overzicht van de Bijbelse boodschap voordat elke persoon aangemoedigd wordt om hun eigen standpunt te bepalen.

Overzicht van Onderwerpen

. .    0. Introductie

 1. Het leven van Adam en Eva           
 2. Het leven van Noach
 3. Het leven van Abraham en Sara
 4. Het leven van Mozes
 5. Het leven van koning David
 6. Het leven van Maria en Jezus
 7. Het leven van de Messias
 8. De Messias & de Vader
 9. De Messias & de Heilige Geest
 10. Een leven met de Messias
 11. Leren wandelen met de Messias
 12. De omgang met de Messias

Beide cursussen wordt gratis aangeboden.